معاون فناوری های نوین بانك مركزی: زیرساخت فنی و مقررات رمزارز ملی نهایی شده است

به گزارش روش سئو معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی اظهار داشت: ایجاد بسترهای مقرراتی و فنی لازم برای کیف الکترونیکی پول، پیاده سازی زیرساخت فنی رمزپول ملی و تدوین مقررات آن همچون اقدامات انجام شده است.

به گزارش روش سئو به نقل از بانک مرکزی، معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی بامداد امروز در کنفرانس بین المللی مدیریت که از جانب دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت: ایجاد تعادل میان کارایی و رقابت از یک سو و حفظ ثبات مالی و نظارت از طرفی، چالشی است که همواره در فضای نوآوری با آن روبرو می باشیم.
مهران محرمیان ضمن اشاره به تجربه زیسته دنیا در مورد این چالش اضافه کرد: طی سالهای منتهی به سال ۲۰۰۸ رویکرد کلی این بود که بانکهای مرکزی تا جایی که امکان دارد از نظارت و مقررات گذاری دور شوند تا فضا برای نوآوری باز باشد و تنظیم روابط به بازیگران سپرده شود اما نتیجه آن رویکرد، بروز بحرانی به بزرگی بحران سال ۲۰۰۸ بود و منجر به طراحی و تدوین «استاندارد بازل ۳» شد که روح حاکم بر آن بازگرداندن نظارت با نگاههای جدید بود.
معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی افزود: ما هم در ایران از این قاعده مستثنی نیستیم و برقراری تعادل و تناسب میان نظارت و فضای لازم برای نوآوری همچون چالش های مهمی است که با آن روبرو هستیم؛ در واقع باآنکه به صورت مستمر در معرض انتقاد از جانب طرفداران نوآوری از یکسو و نهادهای نظارتی از طرفی هستیم اما حقیقت این است که ما در بانک مرکزی دغدغه هر دو حوزه را داریم؛ هم به دنبال ایجاد فضاهای مناسب و لازم برای نوآوری در خدمات هستیم و هم حفظ جایگاه نظارتی بانک مرکزی برای پیشگیری از لطمه خوردن به ثبات مالی برایمان مهم می باشد.
وی ضمن اشاره به اقدامات گوناگونی که بانک مرکزی در حوزه نوآوری و ایجاد فضای لازم برای آن انجام داده است، اظهار داشت: ایجاد بسترهای مقرراتی و فنی لازم برای کیف الکترونیکی پول، پیاده سازی زیرساخت فنی رمزپول ملی و تدوین مقررات آن، راه اندازی سامانه های جدید مانند پل، تدوین مقررات بانکداری باز و کمک به راه اندازی نئوبانک ها همچون اقداماتی است که انجام شده و درحال پیگیری در بانک مرکزی است.
معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از اقداماتی که با جدیت به دنبال آن هستیم و اثر بسیار خوبی در تسهیل و تسریع ایفای نقش رگولاتوری برای فعالیتهای نوآورانه دارد، راه اندازی سندباکس رگولاتوری است. به دنبال این هستیم که با راه اندازی این سندباکس امکان فعالیت محدود را برای طرح های نوآورانه در یک محیط خاص فراهم آوریم تا هم صاحبان طرح در یک محیط عملیاتی واقعی به نقاط ضعف و قوت کار خودشان پی ببرند و هم رگولاتور امکان و فرصت بررسی مخاطرات مختلف طرح را داشته باشد.

منبع: