اپلیكیشن بلوتوثی گسترس ویروس كرونا را كنترل می كند

روش سئو: پژوهشگران دانشگاهی در انگلیس اپلیكیشنی ساخته اند كه با كمك بلوتوث از گسترش شیوع ویروس كرونا جلوگیری می كند.
به گزارش روش سئو به نقل از دیلی میل، پژوهشگران دانشگاه كالج لندن یك اپلیكیشن موبایل ساخته اند كه با استفاده از بلوتوث گسترش شیوع ویروس كرونا را ردیابی و به مقابله با روند گسترش بیماری كمك می نماید. طبق ادعای این پژوهشگران سیستم مذكور غیرمتمركز است و نمی توان اطلاعات افراد را از آن استخراج كرد. پژوهشگران مختلفی درباره عملیات «ردیابی تماس» بحث و گفتگو كرده اند و آنرا یك چاره احتمالی برای اختتام دادن قرنطینه كووید ۱۹ می دانند. ایده اصلی این روش آن است كه با استفاده از فناوری بلوتوث افرادی كه فاصله نزدیكی با كاربر داشته اند را ردیابی كرد. اگر هر یك از این افراد قبلا بطور ناشناس مبتلاشدن به ویروس كرونا را اعلام نموده باشند، اپلیكیشن مذكور به فرد آگهی می دهد و اقدامات لازم را سفارش می كند. سیستمی كه پژوهشگران دانشگاه كالج لندن ساخته اند DP-۳T نام گرفته و طوری طراحی شده تا اطلاعات شخصی افراد از دستگاه آنها خارج نشود. پژوهشگران ادعا می كنند این سیستم تمام اطلاعات شخصی افراد را در سرور پنهان می كند و بدین سان كاربران ناشناس می مانند.

منبع: