درخواست مشاور ترامپ از مایكروسافت برای جاسوسی از دیگر كشورها

به گزارش روش سئو براد اسمیت رئیس مایكروسافت اخیرا كتابی منتشر نموده كه در آن به صراحت از درخواست مشاور ترامپ برای كمك این شركت به جاسوسی از دیگر كشورها اطلاع داده است.
به گزارش روش سئو به نقل از ام اس پاور نیوز، در كتاب مورد اشاره كه ابزار و تسلیحات: بیم و امید عصر دیجیتال نام دارد، چنین آمده كه دولت ترامپ از مایكروسافت برای جاسوسی از دیگر كشورها كمك خواسته است. مشاور ترامپ برای طرح این درخواست به اسمیت گفته است: چرا شما بعنوان یك شركت آمریكایی با كمك به دولت آمریكا برای جاسوسی از مردم دیگر كشورها موافقت نمی كنید؟ اسمیت مدعی است در پاسخ به روشنی اظهار كرده كه اصلا موافق بحث در مورد چنین موضوعی نیست. وی برای مجاب كردن مشاور ترامپ در این مورد گفته است: من خاطرنشان كردم كه ترامپ اخیرا هتل هایی را در خاورمیانه و هم پنسیلوانیا راه اندازی كرده، آیا مقرر است در این هتل ها از مردم دیگر كشورها كه در آنجا اقامت می كنند، جاسوسی شود. به نظر نمی رسد چنین كاری برای كسب و كار خانوادگی آنها خوب باشد. در این كتاب به چالش های اخلاقی و حقوقی پیچیده دیگری كه شركت هایی مانند مایكروسافت با آنها مواجهند هم اشاره شده است و البته در ادامه بحث تصریح شده دولت ترامپ نخستین دولتی در آمریكا نیست كه چنین موضوعاتی را با مایكروسافت مطرح كرده است و بحث های مشابهی در مورد نقض حریم شخصی و استفاده از فناوری های تشخیص چهره با دولت اوباما هم مطرح گردیده است.