یك دانشمند حوزه انرژی: انرژی پاك پس انداز است نه هزینه!

روش سئو: یك دانشمند حوزه انرژی باور دارد كه انرژی پاك، بیشتر از اینكه هزینه داشته باشد، سبب صرفه جویی در هزینه ها می شود.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از فوربس، یكی از دانشمندان حوزه مدیریت انرژی آمریكا باور دارد كه شاید بتوان با نخریدن سوخت های فسیلی، هزینه تبدیل انرژی پاك را كم كرد.
“جیمز ویلیامز”(James Williams)، دانشمند “دانشگاه سانفرانسیسكو”(USF) اظهار داشت: محاسبات در زمینه تبدیل انرژی پاك، صرفه جویی های حاصل از كاهش آلودگی هوا و لطمه های اقلیمی را شامل نمی شوند. صرفه جویی در انرژی هنگام انتقال كربن، روشی است كه می تواند هزینه های گزاف این حوزه را كم كند و جایگزین هزینه های ناشی از كاربرد سوخت های فسیلی شود.
وی ادامه داد: هزینه تبدیل انرژی پاك تا سال ۲۰۵۰، حدود یك درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. در هر حال، یك درصد تولید ناخالص داخلی هم مقدار زیادی بنظر می رسد اما آیا ایده ای برای آماده كردن عموم مردم در كاهش هزینه های بالای كاهش كربن صورت گرفته است؟ یك درصد تولید ناخالص داخلی، احیانا سالانه حدودا معادل هزار دلار برای هر شخص خواهد بود اما اگر من در خانه خودم گاز و گرمای ناشی از الكتریسیته را قطع كنم، حدود دو هزار دلار در سال صرفه جویی كرده ام.

افزایش یك درصدی، نسبت به كشورهایی كه معمولا با شوك های مربوط به نفت و بحران اقتصادی روبرو هستند، كمتر است و هزینه انرژی پاك همیشه بزرگنمایی می شود. آمریكا سالانه بین شش تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی را به انرژی اختصاص می دهد. ما ۲۰ درصد از این مقدار را برای مراقبت از سلامت صرف می كنیم؛ در نتیجه تغییر در سطح این مقدار، بسیار كمتر از نوساناتی خواهد بود كه طی دوره های شوك نفتی و بحران اقتصادی دیده شده اند. بزرگنمایی در مورد هزینه های انرژی حاصل از باد و خورشید همیشه وجود دارد. ما می خواهیم بعضی از این هزینه های جدید را مورد بررسی قرار دهیم و هزینه های منفی را یك احتمال به شمار بیاوریم. شاید این مساله بتواند شبكه ای از هزینه های مثبت را ترسیم كند.
سال گذشته، شركت “اكسل انرژی”(Xcel Energy) متعهد شد كه تا سال ۲۰۵۰، الكتریسیته ۱۰۰ درصد قابل بازیافت عرضه نماید. “جاناتان آدلمن”(Jonathan Adelman)، مدیرعامل این شركت اظهار داشت: هزینه های افزایشی تولید انرژی قابل بازیافت، هم اكنون كمتر از هزینه سوخت های فسیلی كنونی است.
ویلیامز در صحبت های خود به این نكته نیز اشاره نمود كه تعادل میان هزینه و سود، برای بخش های گوناگون اقتصادی متفاوت خواهد بود.

منبع: