آزمایش فضاپیمای استارهاپر، به آتش سوزی ختم شد!

به گزارش روش سئو فضاپیمای ˮاستارهاپرˮ در جدیدترین آزمایش خود گرفتار انفجار و آتش سوزی شد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از اسپیس، در حالیكه جهان، پنجاهمین سالگرد مأموریت آپولو را بعنوان بزرگترین دستاور انسانی جشن می گیرد، شركت “اسپیس ایكس”(SpaceX)، خویش را برای دستاورد بزرگ دیگری یعنی فرستادن انسان به مریخ آماده می كند.
اسپیس ایكس پیش تر اعلام نموده بود كه می خواهد پروژه ای را برای آزمایش فضاپیمای موسوم به “استارهاپر”(Starhopper) انجام دهد. این فضاپیما، اولین نمونه از وسیله نقلیه موسوم به “استارشیپ”(Starship) است كه برای سفر به مریخ طراحی شده است. هدف از طراحی استارهاپر، داشتن وسیله ای برای آزمایش قابلیت های نسخه نهایی و فناوری های به كار رفته در استارشیپ است.
اسپیس ایكس، این آزمایش را سه شنبه شب در ایالت تگزاس انجام داد تا از آمادگی سیستم های آن مطمئن شود. این آزمایش كه حدودا پنج ثانیه به طول انجامید، به نظر موفقیت آمیز می رسید اما موتور موشك بعد از روشن شدن، گرفتار انفجار و آتش سوزی شد.

باآنكه به نظر می آید صدمه جدی به بدنه فضاپیما وارد نشده اما امكان دارد تجهیزات الكترونیكی و سیستم های دیگر، صدمه دیده باشند.
متخصصان هم اكنون در حال بررسی حادثه برای كشف عامل اصلی انفجار هستند.