وزارت ارتباطات خبر داد؛ سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری كشور افتتاح شد

روش سئو: سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری كشور با هدف تحت پوشش قرار دادن كلیه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی خدمات ارزی فعالان فناوری اطلاعات كشور در بستر خدمات الكترونیكی افتتاح شد.

به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات، خدمات ارزی این سامانه به دو گروه، سازمانهای دولتی و حاكمیتی و شركت ها و كسب و كارهای نوپا (startup) اختصاص دارد و فعالیت ها، حوزه های خدماتی و محصولات مختلف در این حوزه را شامل می گردد.
شبكه های اطلاعاتی، بازاریابی دیجیتال، خدمات مشاوره كارشناسان خارجی، خدمات كارشناسی در نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات، نظارت بر نصب و راه اندازی، تست و تعمیر دستگاه های اعزام شده به خارج، استفاده از شبكه خدمات كامپیوتری اینترنتی و اجاره دستگاه های مرتبط، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس و دانش فنی و نرم افزار همچون فعالیت ها و حوزه های خدماتی و محصولاتی است كه مشمول ارائه خدمات ارزی این سامانه می شوند.
درصورت استفاده از سایر عناوین مشابه در معرفی خدمات و محصولات، بررسی و تشخیص مشمول بودن خدمات ارزی متقاضی، با نظر كمیته های تخصصی و نظرات كارگروه های كارشناسی خواهد بود.
متقاضیان برای دریافت این خدمات در مرحله اول باید با استفاده از سامانه اینترنتی http: //nasr.irannsr.org برای ثبت نام اقدام نموده و بعد از دریافت پیامك تایید ثبت نام، در مرحله دوم برای تكمیل پرونده الكترونیكی باید اطلاعات و اسناد هویتی و ثبتی، تجاری خدمات و محصولات ارزی و اطلاعات پروفرمای خویش را ثبت و تصاویر درخواست شده را ارسال نمایند.
اعلام نظر قطعی نتایج بعد از بررسی از سوی كارگروه خدمات ارزی به متقاضیان اعلام می گردد.