دبیر شورای عالی فضای مجازی تاكید كرد؛ تسریع روند بررسی مطالبات پلتفرمهای روانشناسی فضای مجازی

روش سئو: دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلان اینکه برای توسعه بستر اقتصاد خدمات در کشور باید استانداردسازی صورت گیرد، بر تسریع روند بررسی مطالبات دارندگان سکوهای روانشناسی فضای مجازی تاکید نمود.به گزارش روش سئو به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی با رییس سازمان نظام روانشناسی و فعالان و مدیران …