امضای تفاهمنامه همکاری مرکز ملی فضای مجازی با جهاد دانشگاهی

به گزارش روش سئو، مرکز ملی فضای مجازی به منظور ارتباط فعال و بهره گیری بهینه از توانمندی ها و ظرفیت ها برای پیشبرد اهداف مشترک پژوهشی، بنیادی، تحقیقاتی و کاربردی تفاهمنامه همکاری با جهاد دانشگاهی امضا کرد.

به گزارش روش سئو به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، این مرکز با تکیه بر اهمیت استفاده از ظرفیت ها و توانمندی ها به منظور بهره مندی مردم از تمامی خدمات فضای مجازی و ضرورت توسعه فناوری های نوظهور در کشور، تفاهمنامه همکاری در حوزه های مختلف پژوهشی برای تبادل اطلاعات علمی و دستاوردها با جهاد دانشگاهی امضا کرد.
بنابراین گزارش، همینطور در این تفاهمنامه بر انجام پروژه های پژوهشی اولویت دار تاکید شده و مقرر شد تا در این حوزه حمایت دو جانبه صورت گیرد.
گفتنی است؛ بر طبق این تفاهمنامه کمیته راهبری برای برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای تسریع و نظارت بر عملیاتی شدن آن تشکیل خواهد شد.

منبع: