توسط محققان دانشگاه امیركبیر؛ تصویرسازی با استفاده از داده های شبکه WiFi محقق شد

به گزارش روش سئو، محققان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تصویر سازی با استفاده از داده های شبکه WiFi شدند.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمدهادی کفایتی دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «سنجش بدون سیم به کمک داده های تخمین کانال به روش یادگیری ماشین» اظهار داشت: هدف پایش محیط و سنجش اطلاعات آن با استفاده از اطلاعات موجود شبکه بی سیم WiFi بوده است.
وی اظهار داشت: در این تحقیق تصویری سازی از محیط باکیفیت قابل مقایسه با دوربین و با استفاده از این اطلاعات برای نخستین بار در پژوهش ها، صورت گرفته است. همینطور تصویرسازی از محیط، به حالت چندگانه هم توسعه داده شده است. کاربرد این روش در بهبود شرایط نظارتی محیط حضور افراد، بهبود حریم خصوصی افراد با جایگزینی مدل به جای دوربین ویدیویی و رفع نقصها دوربین های ویدیویی در شرایط اضطراری نظیر عدم وجود منبع نوری و یا وجود دود در محیط است.
وی تصریح کرد: نتایج این پژوهش به صورت مستقیم در صنایع مخابراتی، و سیستم های در رابطه با سلامت و نظارتی قابل استفاده می باشد.
کفایتی اضافه کرد: «کیفیت برتر تصاویر ساخته شده از محیط و افراد»، «بهبود حفظ حریم خصوصی افراد در روند نظارت محیط»، «امکان عملکرد در شرایط خاص همچون فقدان منبع نوری و یا وجود دود و مه در محیط»، «قابلیت پیاده سازی ساختار پیشنهادی در اغلب شبکه های مخابراتی بدون سیم متداول و امکان پیاده سازی کم هزینه» و «قابل استفاده در چارچوب نرم افزار برای محیط های تجاری و مسکونی» از خصوصیت های این طرح به شمار می روند.
وی با اشاره به اینکه این طرح نمونه داخلی یا خارجی ندارد، اظهار داشت: یکی از خصوصیت های اصلی طرح، پیشنهاد و توسعه ایده، مدل و پیاده سازی برای نخستین بار بوده است.
پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن اشاره به مزیت های رقابتی طرح اظهار داشت: کیفیت بسیار بالاتر تصاویر خروجی در مقایسه با روش های سنتی تصویرسازی و موجود در گذشته، بهبود حریم خصوصی افراد در مقایسه با روش های نظارتی مبتنی بر تصاویر ویدیویی، محدودیت ها و نقصها کمتر جهت استفاده در شرایط اضطراری در مقایسه با روش های نظارتی مبتنی بر دوربین ویدیویی از مزیتهای رقابتی پروژه به شمار می روند.
وی ضمن اشاره به کاربردهای پروژه اظهار داشت: پایش سلامتی و فعالیت افراد در محیط، آشکارسازی نفوذ فرد به محیط و امکان استفاده در کنار سیستم های نظارتی مبتنی بر تصاویر ویدیویی برای رفع نقصها و محدودیت های آنها در رصد محیط از خصوصیت های این طرح به شمار می روند.
اساتید راهنمای این پروژه دکتر حسن آقائی نیا و دکتر وحید پوراحمدی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده اند.

منبع: