استفاده از نانوبادی ها برای شناسایی همه انواع ویروس ابولا

به گزارش روش سئو دانشمندان از نانوبادی ها برای شناسایی انواع ویروس ابولا استفاده می نمایند و حتی توانسته اند یک سویه ناشناخته از این ویروس را در طول مطالعه خود کشف کنند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از آی ای، اخیراً چیزهای زیادی در مورد نانوبادی ها شنیده ایم که به طور عمده به علت استفاده از آنها در درمان بیماری کووید-۱۹ بوده است.
محققان در ماه مه سال ۲۰۲۱ یک درمان جدید مبتنی بر نانوبادی قابل استنشاق را توسعه دادند که می توانست از راه دوزهای خیلی کم از ویروس کووید-۱۹ پیشگیری کند و در صورت مبتلا شدن آنرا درمان کند. باآنکه این روش هنوز در مراحل اولیه و پیش بالینی است، اما این امید را ایجاد کرد که دانشمندان بتوانند به صورت اساسی روش پیشگیری از ویروس های تهاجمی را در سطح اجتماعی متحول کنند.
سپس محققان در ماه آگوست ۲۰۲۱، نانوبادی های جدیدی را یافتند که می توانند عفونت کروناویروس را مسدود کرده و سنبله های آنرا در حالت غیرفعال قفل کنند. همانطور که می دانیم، کروناویروسی که بیماری کووید-۱۹ را ایجاد می کند، با استفاده از پروتئین سنبله و گیرنده سلول میزبان به سلول های میزبان انسان راه پیدا می کند و نانوبادی های مصنوعی جدید این فرایند را مختل خواهند کرد.
حالا محققان درحال کار بر روی آزمایش های نانوبادی برای شناسایی همه گونه های شناخته شده و حتی ناشناخته ویروس “ابولا” هستند. آنها پادتن ها یا آنتی بادی های تک دامنه ای معروف به نانوبادی ها را جهت استفاده در مقابل پنج گونه ابولا مهندسی کردند و سپس از همان آنتی بادی ها برای شناسایی ششمین گونه ای که تابحال ناشناخته بود، استفاده کردند.
یک آنتی بادی تک دامنه(sdAb) که بعنوان نانوبادی هم شناخته می شود، یک قطعه از آنتی بادی است که از یک دامنه آنتی بادی متغیر مونومری تشکیل شده است.
“دانیل باوش” مدیر بخش تهدیدات نوظهور و امنیت جهانی بهداشت در بنیاد غیرانتفاعی تشخیص های نوآورانه که در این مطالعه دخالتی نداشته است، می گوید: رویکرد کوشش برای یافتن آنتی بادی های حفاظت شده که بر روی گونه های مختلف به کار گرفته می شوند، کاربرد زیادی دارد.
تیم تحقیقاتی از شترهای لاما برای تولید این نانوبادی استفاده کردند. اگر نام این حیوان آشنا به نظر می آید، به این علت است که یک ترکیب آنتی بادی مبتنی بر لاما قبلاً برای خنثی کردن ویروس کووید-۱۹ استفاده شده است.
در این مورد، دانشمندان پروتئین هایی از پنج ویروس شناخته شده ابولا را به یک جفت لاما تزریق کردند. سپس آنتی بادی هایی را که حیوانات در پاسخ به این عمل تولید کردند، جدا کردند و توالی یابی کردند.
این مطالعه دانشمندان را قادر ساخت تا دو نانوبادی را شناسایی کنند که به سختی به هر پنج نوکلئوپروتئین متصل و به توسعه نانوبادی هایی منجر می شوند که می توانند انواع ویروس ابولا را شناسایی کنند.
گام بعدی در این فرایند مبتکرانه حالا آزمایش این است که آیا نانوبادی ها می توانند برای تولید درمان های ضد ویروسی علاوه بر تشخیص، بیشتر مهندسی شوند یا خیر.