شکایت از بلک بری به خاطر تخلف قدیمی

به گزارش روش سئو یک قاضی امریکایی روز دوشنبه درخواست شرکت بلک بری برای کنار گذاشتن یک شکایت قدیمی را کنار گذاشت تا رسیدگی به آن از پاییز آغاز شود.

به گزارش روش سئو به نقل از رویترز، برمبنای شکایت مورد اشاره بلک بری در مورد میزان موفقیت و سودآوری گوشیهای هوشمند بلک بری ۱۰ خود، دروغ گفته، سهامداران را فریب داده و در این مورد واقعیات را منعکس نکرده است.
به گفته کالین مک ماهون قاضی منطقه منهتن، باوجود گذشت بیش از هشت سال از رسیدگی به این پرونده هنوز مسائلی در رابطه با حسابرسی بلک بری باقی مانده و کارشناسان در این مورد به جمع بندی نرسیده اند.
بلک بری ۱۰ در ابتدا گوشی موفقی بود، ولی پس از مدت کوتاهی در مقابل آیفون و گوشیهای اندرویدی بازار را واگذار کرد و تولید این گوشی از سال ۲۰۱۶ به بعد متوقف گردید.
سهام داران بلک بری می گویند این شرکت چشم انداز واقعی فروش بلک بری ۱۰ را در بیانیه های عمومی در طول سال ۲۰۱۳ پنهان کرده و این امر منجر به افزایش قیمت سهام آن شد. بلک بری اظهار نظر تازه ای در مورد این پرونده نداشته است.