با حضور معاون رئیس جمهور ؛ راهکارهای اجرای کامل دولت الکترونیکی و تحول دیجیتال بررسی گردید

راهکارهای تسریع در تحول دیجیتال و اجرای کامل دولت الکترونیکی در دیدار معاون رئیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات، راهکارهای تسریع در تحول دیجیتال در نظام اداری کشور و اجرای کامل دولت الکترونیکی با حضور میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و تعدادی از معاونان وی در سازمان فناوری اطلاعات ایران و دیدار با عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه ابتدا حاضرین از مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور بازدید کردند و سپس در نشستی پروژه ها و برنامه های در دست اقدام در حوزه های دولت الکترونیکی و راه اندازی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند تشریح و درباره آنها گفتگو شد. در ادامه دو طرف بر لزوم تسریع در تحول نظام اداری کشور برای افزایش رضایت مندی مردم تاکید کردند و رمز تحقق چنین تحولی را هم هوشمندسازی و اجرای کامل دولت الکترونیکی دانستند. وزیر ارتباطات در این نشست خواهان ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاهی برای کنار زدن موانع پیش روی تحقق کامل دولت الکترونیکی در کشور شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم بابیان این که برای تحول در دولت، چاره ای جز هوشمندسازی نداریم، بر آمادگی کامل سازمان اداری و استخدامی برای همکاری با وزارت ارتباطات در جهت تحقق تحول دیجیتال و استقرار کامل دولت الکترونیکی تاکید کرد.

منبع: