دبیر شورای عالی فضای مجازی: نظام آموزشی و تربیتی کشور باید بازتعریف شود

به گزارش روش سئو دبیر شورایعالی فضای مجازی بر اصلاح و بازتعریف نظام آموزشی و نظام تربیتی با عنایت به روند تحولات عصر فضای مجازی در دنیا تاکید نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست چالش ها و فرصت های رسانه و فضای مجازی در حوزه فرهنگ و تربیت در دانشگاه فرهنگیان با تکیه بر این که فضای مجازی یک فضای فناوری محور است، اظهار داشت: فضای مجازی تحول بزرگی را در زندگی بشر بوجود آورده و وارد عصر و تمدن جدیدی شدیم که در تعبیر آن اختلاف نظر وجود دارد و برخی آنرا ادامه عصر مدرنیته می دانند اما آنچه که مسلم است و بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری ما وارد عصری جدید با تحولی عمیق شدیم. وی ضمن اشاره به این که در عصر مدرن انسان محوری پایه دانش و فکر بشر بود، اضافه کرد: در عصر فضای مجازی، زیست بوم جای انسان قرار می گیرد و اصل زیست بوم است و با ظهور فضای مجازی در تکنولوژی که در امتداد انسان است، انفجار رخ داد و ما شاهد جهش فناوری همچون محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی در این عصر هستیم و ارتباطات انسان به صورت شبکه سایبر شکل گرفته و جهانی شدن که از خصایص ذاتی این عصر است سبب ایجاد تغییرات عمیقی در حوزه اجتماع انسان ها شده است. فیروزآبادی تصریح کرد: پیشتر زیست بوم انسان ها فیزیک بود اما امروز زیست بوم ما سایبر فیزیک است و مجاز قائم بر حقیقت بوده و استقلال ندارد ازاین رو دنیای امروز احتیاج به بازتعریف مفاهیم دارد و در صورتیکه بخواهیم با مفاهیم پیشین در فضای بسط یافته امروز زیست نماییم با چالش روبرو خواهیم شد. دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان این نکته که بازتعریف مفاهیمی که در بستر تمدنی، ایدئولوژیکی و دینی ساخته شده اند دشوار است، عنوان کرد: سرعت تحولات و بسط یافتگی بسیار زیاد است و مفاهیم همچون آزادی، حریم خصوصی، آموزش و نظام رسانه احتیاج به بازتعریف دارد. فیروزآبادی درباره خصایص فضای مجازی اضافه کرد: این زیست بوم به شدت اجتماعی و اقتصادی می باشد به نحوی که حوزه فرهنگی و سرگرمی اقتصاد بزرگی بوجود آورده که هم راستای اقتصاد غیر سرگرمی سودآور است ازاین رو نمی توانیم نظام تربیتی و فرهنگی طراحی نماییم اما مسائل اقتصادی و اجتماعی در آن لحاظ نشده باشد. وی ضمن اشاره به این که تکنولوژی های امروز نهادگریز بوده و برخلاف دوره مدرنیته که نماد نظم و نظام سازی بود تلاش بر حذف نهادها دارند، اظهار داشت: حرکت بشر به سمت جهانی شدن سبب این اتفاق بوده و ما شاهد یک تحول تمدنی بزرگ هستیم و برای حکمرانی آن احتیاج به بازتعریف و سازماندهی مجدد مفاهیم در تمامی حوزه ها داریم. دبیر شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: جهان در حوزه اقتصاد به سمت سکویی شدن پیش می رود و جهانی درحال شکل گیری است که توسعه خدمات آن متکی بر پلت فرم ها است. در این پلتفرم های جهانی ما در معرض سلطه شرکتهای انحصاری بزرگ در دنیا هستیم که خدماتی باکیفیت کمیت مناسب و ارزان عرضه می کنند و در واقع نه تنها ما بلکه دنیا با سیطره و سرمایه داری سکوها با رویکرد تضعیف دولت ها روبرو است. وی ضمن اشاره به این که این مسئله جزو چالش های عصر حاضر است، اظهار داشت: در حوزه فرهنگی هم با چندگانگی فرهنگی روی این سکوها مواجهیم که باید برای پرداختن به مسئله جهاد تبیین در کنار مدیریت آن، برنامه ریزی نماییم. فیروزآبادی اضافه کرد: در نظام شبکه ای فضای مجازی با اعمال قدرت روبروییم که می تواند با تاثیر عمیق رفتار مردم را تغییر دهد و یا حتی تکلیف آینده یک کشور را با تاثیر بر انتخابات روشن کند ازاین رو در بحث حاکمیت هم بازتعریف مفاهیم جدیدی همچون حکمرانی که وجه قدرت نرم حاکمیت است مطرح است. وی با تکیه بر حوزه اجتماعی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: در حوزه اجتماعی، جهانی شدن، شبکه ای شدن، تعاملی شدن، اطلاعاتی شدن و اقتصادی شدن مطرح است که با عنایت به تحولاتی که بیشتر در حوزه سبک زندگی است، ما مواجه خواهیم بود با جهانی شدن اغلب نظامات مهم اقتصادی و سیاسی و شاهد تحولات سریع در نظام رسانه ای خواهیم بود که در ابتدا در نظام اطلاعاتی با موتورهای جستجو بوجود آمد و هم اکنون شبکه های اجتماعی و همینطور رسانه های اجتماعی شکل گرفته است. فیروزآبادی اظهار داشت: نظام رسانه ای فعلی در فضای مجازی به سمت اجتماعی کردن حرکت نمی کند بلکه گرفتار هرج و مرج است که در مبانی حکمرانی روش های حکمرانی در آشفتگی برای آن مطرح است. وی ادامه داد: یکی از مباحثی که در مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش مطرح است حکمرانی این نظام است و در همین راستا بزرگترین سکوی ملی (شبکه شاد) شکل گرفت و باید در کنار اعمال حاکمیت برای حفظ نظام آموزش برای بخشی که تحت کنترل ما نیست، با کمک ابزارهایی همچون بازی ها، حقیقت های مجازی و حقیقت های افزوده که برای نسل امروز جاذبه دارد، حکمرانی و مدیریت نرم نماییم و نباید در مقابل این ابزارها که درحال خلق جاذبه برای فرزندان ما هستند، تجاهل نماییم. دبیر شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: مشارکت در این فضا فعال و مدل آن کاربر محور است ازاین رو باید نظام تربیتی مان بشکلی بازطراحی شود که با استفاده از فرصت زبان و اعتماد به رسانه های ملی در جامعه، رسانه ای از جنس دانش آموزان شکل گرفته و خود دانش آموزان تولید کننده محتوا باشند.

منبع: