برگزاری جلسات هم اندیشی مدیرعامل مخابرات با نمایندگان مجلس

به گزارش روش سئو مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی و توجه به مشکلات حوزه های انتخابیه این نمایندگان، گزارشی از عملکرد شرکت مخابرات، عرضه داد.
به گزارش روش سئو به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی و توجه به مشکلات حوزه های انتخابیه این نمایندگان، گزارشی از عملکرد شرکت مخابرات، عرضه و بر تعامل هر چه بیشتر و قوی تر با ارگان های قانون گذار به منظور تحقق توسعه بیشتر در حوزه ارتباطات تاکید کرد. مهندس سلطانی در این دیدارها، ضمن اشاره به روند اجرای برنامه ها در بخش های مختلف شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: در حوزه های مختلف شرکت، شاخصهای کیفی و کمی نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی پیدا کرده است که باهم اندیشی های صورت گرفته با نمایندگان مجلس و نهادهای قانون گذار، مشکلات موجود همچون تغییر در مدل تعرفه تلفن و توسعه هرچه بهتر مخابرات هم قابل حل است. بر طبق این گزارش، نمایندگان هم به صورت کلی، بر حمایت همه جانبه مجلس شورای اسلامی از تمام بازیگران حوزه ICT و بخصوص شرکت مخابرات ایران به منظور توسعه و گسترش خدمات ارتباطی در سرتاسر کشور تاکید نمودند.