بانک مرکزی چین با رفتارهای انحصاری پلت فرم ها مقابله می کند

به گزارش روش سئو به قول سرپرست بانک مرکزی چین، این کشور همچنان به مقابله با رفتارهای انحصارگرایانه پلت فرم های اینترنتی و ارتقای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و امنیت داده ها ادامه می دهد.
به گزارش روش سئو به نقل از رویترز، «یی گانگ» در جلسه با بانک تسویه حساب های بین المللی اعلام نمود: بانک مرکزی چین با مقامات ضدانحصار همکاری می کند تا اجازه ندهد شرکت ها از موقعیت برتر خود در بازار سواستفاده کنند و به صورت مستقیم با چالش های انحصارگرایانه جدید مقابله می کند. در همین راستا چین تصمیم دارد قوانین جدیدی اجرا نماید که طبق آن پلت فرم هایی که کسب و کار مالی انجام می دهند باید شرکتهای هلدینگ مالی تأسیس کنند. این کشور تابحال تحقیقات قانونی در طیف وسیعی از صنایع را انجام داده که سبب شده استارت آپ ها و شرکت ها در محیطی جدید و نامعلوم فعالیت کنند.