وزیر ارتباطات تاكید كرد؛ ضرورت حضور فعال رگولاتوری در بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران

به گزارش روش سئو وزیر ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات خواست تا در بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی حضور کارشناسی فعال داشته باشد.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جمع مدیران و معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حضور یافت و از بخش های مختلف این سازمان دیدن کرد. در این دیدار، رئیس سازمان و معاونان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سازمان و چالش های پیش رو در حوزه رگولاتوری مطرح نمودند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، زندگی بشر را دگرگون کرده است، اظهار داشت: حالا زندگی ها بدون استفاده از ابزارهای برپایه فناوری ارتباطات و اطلاعات دشوار شده و این بخش همه عرصه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت باید خویش را به روز کرده و ابزارهای حفاظت از حقوق مردم در این فضا را فراهم آورد. زارع پور با تاکید بر اهمیت نقش رگولاتوری اظهار داشت: با افزایش کاربردهای ارتباطات و خدمات فناورانه پایه، نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در کل نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر می شود؛ ازاین رو باید تنظیم گری حوزه خدمات فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات را تقویت نماییم. وی با اشاره به اینکه اعمال حاکمیت به معنای حفظ حقوق مردم است، اظهار داشت: اگر می خواهیم واقعاً حافظ حقوق مردم در فضای مجازی باشیم باید پرقدرت تر از گذشته و در عمل ظاهر شویم و به اعتقاد من مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مغز متفکر این حوزه است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تکیه بر لزوم تجهیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ابزارهای جدید برای استیفای حقوق مردم در فضای مجازی اظهار داشت: در اعمال حاکمیت سازمان تنظیم مقررات، بروزرسانی در تنظیم گری ضروریست تا هر جا که احساس شد حقوق مردم درحال تضییع است با قوت و قدرت ورود کند. وی ضمن اشاره به بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در کمیسیون ویژه مجلس بر حضور فعال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای عرضه نظرات کارشناسی در جلسات این کمیسیون تصریح کرد و اظهار داشت: ابزار اعمال حاکمیت ما در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و نباید این ابزار گرفتار خدشه شود. ازاین رو ضروریست که در بررسی این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور فعال داشته باشد و همه جوانب با تمرکز بر دیدگاه های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. زارع پور با انتقاد از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور اظهار داشت: باید در دوره جدید هم توسعه دسترسی همراه و هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد و در عین حال، نگاه و توجه ویژه ای به توسعه دسترسی ثابت از راه فیبرنوری به منازل و بنگاه ها صورت گیرد بگونه ای که مردم در دو سال آینده ثمرات آنرا لمس کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به سامانه هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور الکترونیکی کردن خدمات راه اندازی کرده یا در دست راه اندازی دارد، اظهار داشت: آنچه واضح است در این سازمان کارهای خوبی انجام گرفته اما پیوست مناسب اطلاع رسانی برای معرفی سامانه های کاربردی طراحی نشده است و هنوز خیلی از این سامانه ها برای مردم ناشناخته اند؛ ازاین رو باید سامانه های خدمات رسان را با طراحی پیوست رسانه ای مناسب سریع تر تکمیل و در دسترس مردم قرار گیرد.

منبع: