یزدی خواه در گزارش روش سئو؛ تشکیل کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از کاربران بعد از رای اعتماد وزرا

روش سئو: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلان اینکه کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی با ترکیب اعضای ۹ کمیسیون تشکیل می شود، اظهار داشت: شروع به کار این کمیسیون به پس از بررسی رای اعتماد وزرای دولت، موکول شد.
سیدعلی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ کلیات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط هیأت رئیسه مجلس آگاهی داد و اظهار داشت: مطابق با آنکه مقرر است این طرح در قالب اصل ۸۵ و در کمیسیون مشترک بررسی شود، قرار شد که این کمیسیون با حضور نمایندگانی از ۹ کمیسیون مجلس فعالیت خودرا شروع کند. وی با اعلان اینکه رؤسای کمیسیون ها باید نفرات مدنظر خودرا بوسیله انتخابات درون کمیسیونی برای معرفی به کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، معرفی کنند، در مورد ترکیب اعضای این کمیسیون اظهار داشت: بیش از ۲۰ نماینده از کمیسیون های مختلف در این کمیسیون مشترک حضور خواهند داشت که نمایندگانی از کمیسیون های صنایع و فرهنگی تعداد بیشتری از این اعضا را می سازند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد شکل گیری ترکیب کمیسیون مشترک و شروع به کار آن اظهار داشت: به نظر نمی رسد که کمیسیون ها در هفته پیش رو زمان خالی برای پیگیری این مساله را داشته باشند بنا بر این شروع به کار این کمیسیون و تعیین اعضا به شهریورماه و بعد از جلسات بررسی رأی اعتماد وزرای کابینه دولت سیزدهم، موکول می شود. یزدی خواه اشاره کرد: مجلس مقرر است از هفته آتی بصورت ۳ شیفت برنامه های وزرای پیشنهادی دولت را بررسی کند و بعد از آن نیز جلسات رأی اعتماد پیگیری می شود. با این وجود زمانی برای طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» باقی نمی ماند و پیگیری آن در این برهه زمانی بعید به نظر می آید.

منبع: