ایمپلنت های نسل جدید غیرتهاجمی خواهند بود

روش سئو: پژوهشگران ˮموسسه پلی تکنیک فدرال لوزانˮ(EPFL) در مطالعه اخیرشان از توسعه ایمپلنت های پیشرفته غیرتهاجمی آگاهی داده اند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تی ای، ایمپلنت های موجود نازک تر، انعطاف پذیرتر و دارای قابلیت ارتجاعی بیشتری هستند که این خصوصیات موجب می شود این دستگاه های عصبی مناسب با خواص مکانیکی بافت مغز باشند. با این وجود این خاصیت ها موجب می شود که ایمپلنت ها شکننده تر شده و دوام کمتری داشته باشند. همین طور برداشتن این ایمپلنت ها بسیار مشکل است یا می توان گفت نا ممکن است برای اینکه برای انجام این کار جراحی تهاجمی نیاز است.
بتازگی مهندسان موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان گامی در جهت توسعه ایمپلنت های زیست تخریب پذیر و غیرتهاجمی برداشته اند. آنها یک رابط عصبی به وجود آورده اند که بعد از چندین ماه در بدن بی ضرر ناپدیده شده و موجب رشد مجدد بافت طبیعی می شود.
ایمپلنت های نسل جدید آنها از پلیمرهایی تولید شده است که بعد از چندین ماه بطور طبیعی از بین می روند. این دارو می تواند در برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت مانند نظارت بر فعالیت صرع یا پشتیبانی از توانبخشی عصبی بعد از لطمه استفاده گردد.
“دیه گو قزی”(Diego Ghezzi) استاد دانشکده مهندسی موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان اظهار داشت: ایمپلنت ما نیاز به جراحی تهاجمی را از بین می برد برای اینکه می توان آنرا در رگ خونی بیمار کاشت.
“ادل فنلی”(Adele Fanelli) دانشجو مقطع دکترای تخصصی آزمایشگاه قزی اظهار داشت: ما ایمپلنت خودرا بوسیله استنت که برای بسط عروق و رگ ها استفاده می شود، مدلسازی کردیم. در نتیجه روش جراحی آسان تر و زمان بهبودی کوتاه شده است.
از آنجائیکه ایمپلنت های ما بجای فلز، از پلیمرها تولید شده است، بدین سبب واکنش التهابی شدیدی ایجاد نمی نماید. تحقیقات ما نشان میدهد که می توان پروتزهای عصبی ایجاد کرد که نه فقط کم تهاجمی هستند بلکه با بافت اطراف نیز تعامل دارند.

منبع: