كاربرد بستر آموزشی مبتنی بر بلاك چین در بحران كرونا

روش سئو: كاربرد بستر آموزشی مبتنی بر بلاك چین در روزهای بحران كرونا خیلی از كشورها را بر آن داشته است تا برگزاری دوره های آموزش مجازی خودرا روی این فناوری امتحان كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از گروه علوم و تکنولوژی های جدید پژوهشگاه فضای مجازی، شرکت سوئیسی ODEM بعنوان ارائه کننده فناوری آموزش مبتنی بر بلاک چین، اعلام نمود که بستر آموزشی خودرا در زمان تعطیلی های ناشی از شیوع ویروس کرونا در اختیار مدارس و دانشگاه ها قرار می دهد. این شرکت پیشنهاد نمود مدارس و دانشگاه ها برای ادامه روند آموزش افراد تا زمان بازگشایی محیط های تحصیلی از بستر یادگیری یکپارچه آنلاین به صورت رایگان استفاده کنند. با بهره گیری از بستر بلاک چین ODEM، می توان کارهای دانش آموزان را تا مادامی که به مدارس بازگردند، ازراه دور پیگیری کرد. بگفته مدیران این شرکت، مؤسسات آموزشی قادر خواهند بود کارهای ثبت شده روی بلاک چین را پیگیری کنند و حتی آنها را روی سیستم های اعتبارسنجی قدیمی خود قرار دهند. هم اکنون، کشورهایی مثل ایتالیا، انگلیس، آلمان و مصر، خواستار قراردادن برخی از دوره های خود بر بستر بلاک چین ODEM هستند. در این میان، دانشگاه های آمریکایی نیز ۵۰۰ دوره از دوره های خودرا روی بستر بلاک چین ODEM قرارداده اند. بگفته مایکل متیوز، معاون فناوری و نوآوری در دانشگاه اورال روبرتز، این دانشگاه برای آزمایش و بررسی اهداف این بستر آموزشی، از برخی از فروشندگان بلاک چین بهره برده است. متیوز اضافه کرد: دلیل استفاده از این بستر سهولت ادغام و هماهنگ سازی آن با سیستم آموزشی موجود است.

منبع: