ناسا پرتاب ماموریت شكارچی آب خودرا به تعویق انداخت

روش سئو: چندی قبل ناسا جستجوگر آب خود موسوم به ˮوایپرˮ(VIPER) را آزمایش كرد تا ببیند كه این كاوشگر چگونه سطوح شیبدار روی سطح ماه را طی می كند و دیگر عملكردهای آن چطور انجام می شود و اعلام نمود بنابر برنامه ریزی ها این كاوشگر ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ بر روی سطح ماه فرود خواهد آمد؛ اما حالا ناسا تاریخ پرتاب آنرا به تعویق انداخته است.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا، ناسا كاوشگر “VIPER” را به قطب جنوب كره ماه خواهد فرستاد، جایی كه مقرر است خدمه ماموریت بازگشت انسان به ماه موسوم به “آرتمیس”(Artemis) در آن فرود بیاید.
“وایپر” در آنجا به دنبال یخ آب خواهد گشت. همین طور با استفاده از چهار ابزار علمی خود به جمع آوری نمونه ها و تجزیه و تحلیل خواهد پرداخت كه به پژوهشگران ناسا كمك می نماید تا دریابند كه آیا ماه دارای آب كافی برای انجام ماموریت های آینده است یا خیر.
“توماس زوربوچن” (Thomas Zurbuchen) رئیس اداره ماموریت علوم ناسا در حساب كاربری خود روز گذشته در توئیتر، اظهار داشت: هنگامی كه این كاوشگر به ماه فرستاده شود، به مدت ۱۰۰ روز داده جمع آوری می كند، ما بمنظور ارتقای تجهیزات این كاوشگر زمان ارسال آنرا به سال ۲۰۲۳ موكول كرده ایم تا با ارتقای تجهیزاتش بتواند مدت طولانی تری روی سطح ماه بماند.
بگفته ناسا، “وایپر” به اندازه یك خودروی حمل وسایل گلف است و تجهیزات مخصوصی را دارد كه توسط آنها می تواند آب را زیر سطح ماه شناسایی كند. هنگامی كه “وایپر” وجود آب را زیر ماه تشخیص دهد، از مته مخصوص خود موسوم به “تریدنت”(TRIDENT) برای حفاری و یافتن آب استفاده می نماید. تریدنت، مته ای به طول یك متر است كه می تواند نمونه های مورد نیاز جهت بررسی را از دل خاك بیرون بیاورد.
ناسا امیدوار است كه با كمك این تجهیزات بتواند نقشه ای از بقایای آب زیر سطح ماه فراهم آورد كه بتوان آنها را برای درك سیستماتیك وجود آب در ماه مورد استفاده قرار داد.

منبع: