خطر سوء استفاده از اطلاعات كاربر؛ لایحه آمریكایی كه رمزگذاری اطلاعات را دور می زند

روش سئو: یكی از سناتورهای آمریكایی مشغول نوشتن لایحه ای است كه در صورت تصویب، شركت های فناوری را وادار می كند راهی برای دور زدن شیوه رمزگذاری سر به سر اطلاعات برای نیروهای مجری قانون ایجاد كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر به نقل ازورج، لایحه ای جدید از پشتیبانی قانونی برای اپلیكیشن ها و وب سایت ها می كاهد و احیانا رمزگذاری اطلاعات در فضای آنلاین را به خطر می اندازد. برپایه این لایحه یك كمیسیون ملی جدید در حوزه «جلوگیری از سوءاستفاده از كودكان در فضای آنلاین» ایجاد می شود تا قوانینی را برای یافتن و حذف محتوای سوءاستفاده از كودكان به وجود بیاورد. اگر شركت ها از این قوانین پیروی نكنند، طبق لایحه جدید بعضی از اقدامات حفاظتی از شركت ها كه در بخش ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات(Communication Decency Act) به آن اشاره شده، حذف می شود. اقدامات ذكر شده در بخش ۲۳۰ قانون مذكور تاحد زیادی شركتها را از مسئولیت پذیری برای پست های كاربران محافظت می كند. بر اساس گزارش های مختلف از بلومبرگ و وب سایت اینفورمیشن، سناتور لیندزی گراهام مشغول نوشتن این لایحه است. لایحه مذكور در حال حاضرEARN IT نام گرفته است. قانون جدید بندی به بخش ۲۳۰ قانون اضافه می كند كه طبق آن شركت ها در مقابل تعقیب قانونی و شكایت های مدنی درباره سواستفاده از كودكان و مطالب مربوط مسئول هستند مگر آنها از شیوه های عرضه شده توسط كمیسیون «جلوگیری از سواستفاده از كودكان در فضای آنلاین» پیروی كنند. البته این لایحه قوانین خاصی را مشخص نكرده اما كمیسیون (كه رئیس آن دادستان كل آمریكا است)، احیانا شیوه رمزگذاری اطلاعات كاربران را محدود می كند. شركت های بزرگ فناوری در سال های اخیر از رمزگذاری «سربه سر» (end to end) اطلاعات كاربران استفاده می نمایند. واتس اپ یكی از اپلیكیشن هایی است كه از این شیوه رمزگذاری اطلاعات استفاده می نماید. این درحالی است كه مقامات مختلف نسبت به این شیوه اعتراض كرده اند و معتقدند دسترسی نیروهای پلیس به اطلاعات برای یافتن مجرمان را محدود می كند. اما در صورت تصویب لایحه EARN IT كمیسیون مذكور شركت ها را مجبور می كند تا راهی برای دسترسی به اطلاعات كاربران فراهم نمایند. البته سخنگوی سناتور گراهام اعلام نموده این لایحه نهایی نیست. همینطور وزارت دادگستری نگاهی دقیق تر به بخش ۲۳۰ می كند.

منبع: