سامسونگ از ایردراپ اپل تقلید كرد

به گزارش روش سئو به نظر می آید سامسونگ می خواهد پرچمدار جدید خویش را همراه خصوصیت مشابه ایردراپ دستگاه های اپل به بازار عرضه نماید.
به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، سامسونگ مشغول توسعه قابلیتی برای اشتراك گذاری فایل ها در دستگاه هایش است كه شبیه قابلیت «ایردراپ»(AirDrop) اپل است. سامسونگ قابلیت جدید خویش را Quick Share نامیده است. وب سایتXDA Developers از راه یك منبع مطلع كه موبایل گلكسی اس ۲۰ پلاس ۵Gرا در اختیار دارد به فایل APKاین خصوصیت دست یافته است. ازاین رو به نظر می آید قابلیت Quick Share در پرچمدار آینده سامسونگ رونمایی می شود. این خصوصیت هم مانند «ایردراپ» ( در دستگاه های اپل) به فرد امكان می دهد به راحتی فایل های مورد نظر خویش را میان دو موبایل گلكسی به اشتراك بگذارد. كاربر می تواند به انتخاب خود فایل های مورد نظر را با شماره تماسهای موجود در لیست خود به اشتراك بگذارد یا اجازه اشتراك گذاری به دستگاه های نزدیك به خویش را صادر كند.
همینطور كاربران با استفاده از قابلیتQuick Share می توانند فایل هایی را در دستگاه های مجهز به Smart Things به اشتراك گذارند. برای این منظور فایل های مورد نظر باید به صورت موقت در Samsung Cloud آپلود و سپس به دستگاه های مجهز به Smart Things منتقل شود. البته با كمك Quick Share فقط می توان در هر بار یك گیگابایت اطلاعات و روزانه فقط ۲ گیگابایت اطلاعات ارسال كرد. از آنجائیكه سامسونگ هنوز این خصوصیت را اعلام نكرده، معلوم نیست در دستگاه های قدیمی هم قابل استفاده باشد یا خیر.