با انتشار فراخوان سازمان فضایی؛ ۳ سامانه خدمات نوین فضایی به بخش خصوصی واگذار می شود

روش سئو: سازمان فضایی ایران از واگذاری ۳ سامانه خدمات نوین فضایی به بخش خصوصی آگاهی داد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، سازمان فضایی ایران در امتداد انجام وظایف حاكمیتی خود در نظر دارد سه سامانه پایش آتش سوزی، پایش گرد و غبار و آلودگی هوا و پایش پهنه های آبی كشور را در چارچوب پروژه به بخش خصوصی واگذار كند. این سامانه ها با پایش خودكار و مداوم پدیده ها و ارائه نتایج تحلیلی شامل نقشه ها، نمودارها، فهرست ها و شاخص ها در چارچوب داشبوردهای مدیریتی به كاربران نهایی و مدیران، بینش لازم جهت تصمیم گیری در سطح كشوری و استانی و اتخاذ سیاست ها و برنامه ریزی های لازم در زمان مناسب را فراهم خواهند كرد. متقاضیان و واجدین شرایط می توانند جهت كسب اطلاعات بیشتر به سامانه تداركات الكترونیكی دولت بازگشت كنند.

منبع: