در پژوهشگاه فضایی ایران؛ ۲۷۲ طرح همكاری فضایی با ۱۲ دانشگاه تعریف شد

روش سئو: معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران از تعریف ۲۷۲ طرح همكاری فضایی و انعقاد قرارداد با ۱۲ دانشگاه كشور آگاهی داد.
به گزارش روش سئو به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، هادی رضایی اظهار داشت: طی هدف گذاری انجام شده، با ۱۲ دانشگاه قراردادهایی به مبلغ ۶۵ میلیارد ریال منعقد كرده ایم كه به واسطه آن ۲۷۲ طرح تعریف شده و ۴۷۰ محقق در این پروژه ها با یكدیگر همكاری می كنند. وی اظهار داشت: در اجرای تعامل و همكاری صورت گرفته با دانشگاه ها و اجرای طرح های مشترك، از تعداد ۲۷۲ طرح یاد شده، ۶۲ طرح مستقل و ۶۷ طرح رساله دكتری و مابقی مربوط به طرح های كارشناسی ارشد بوده و الان بیشتر از ۱۰۰ طرح آن خاتمه یافته است. معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی نشر و تبادل دانش را از مهم ترین اهداف این همكاری عنوان نمود تا بستری برای تعامل پژوهشگران داخل سازمان و دیگر نهادها ایجاد شود و مشكلات و چالش های موجود، با استفاده از ظرفیت های موجود و هم افزایی نیروها رفع گردد.

منبع: