برای توانمندسازی نیروهای خلاق؛ تیم های ایده محور در حوزه فناوری فضایی تشكیل می شود

روش سئو: رئیس سازمان فضایی ایران از تشكیل تیم های ایده محور در حوزه فناوری فضایی با هدف توانمندسازی نیروهای خلاق دانشگاهی، آگاهی داد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، نشست هم اندیشی با انجمن های علمی دانشگاه های تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، شریف و شهید بهشتی با حضور مرتضی براری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران اجرا شد. رئیس سازمان فضایی ایران با استقبال از برگزاری و استمرار چنین جلساتی اظهار داشت: امروزه با دانشگاه های نسل چهارم مواجه هستیم كه مبتنی بر خلاقیت، كارآفرینی و نوآوری است و دانشگاه ها باید به سمت ایجاد اشتغال مبتنی بر خلاقیت حركت كنند؛ چونكه بستر اصلی خلاقیت و ایده پردازی، محیط دانشگاهی است. براری اظهار داشت: سازمان فضایی ایران هم در امتداد توانمندسازی نیروهای جوان و خلاق دانشگاه ها و ایجاد بستر برای شكل گیری تیم های ایده محور در حوزه فناوری فضایی، تلاش خواهدنمود.

منبع: