بر اساس قانون جدید؛ روسیه فروش وسایل الكترونیكی بدون نرم افزارهای روسی را ممنوع كرد

روش سئو: بر مبنای قانونی كه این هفته به تصویب پارلمان روسیه رسیده، تنها آن دسته از وسایل الكترونیكی در روسیه قابل فروش خواهند بود كه برخی نرم افزارهای روسی به صورت پیش فرض رویشان نصب شده باشد.

به گزارش روش سئو به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، بر مبنای قانون مورد اشاره اگر شركت های سازنده وسایل الكترونیكی از نصب نرم افزارهای پیش فرض به زبان روسی در این كشور سر باز زنند، حق فروش آنها را نخواهند داشت.
دولت روسیه هدف از این اقدام را كمك به توسعه صنعت نرم افزار در این كشور و مقابله با سلطه طلبی شركت های فناوری غربی و به خصوص آمریكایی عنوان كرده است.
گوگل بر اساس قرارداد خود با خیلی از شركت های سازنده گوشیهای اندرویدی آنها را مجبور می كند تا نرم افزارهای این شركت را به صورت پیش فرض در گوشیهای تولیدیشان بگنجانند. روسیه می خواهد با وضع قانون جدید این انحصار را بر هم بزند و فضایی برای توسعه كسب و كار شركت های فناوری روسی ایجاد كند.
رسانه های غربی و آمریكایی با جنجال آفرینی در این زمینه هدف از اقدام تازه روس ها را كنترل و نظارت كاربران وسایل الكترونیك در روسیه عنوان كرده اند.
البته وضع قانون مورد اشاره به معنای ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای غیر روسی نیست و تنها مقرر است نرم افزارهای روسی جایگزین نرم افزارهای پیش فرض گوگل شوند.