سلول های خورشیدی مبتنی بر آهن توسعه داده شدند

روش سئو: یك مطالعه بین المللی كه توسط ˮدانشگاه لوندˮ(Lund University) در سوئد انجام شده است، نشان میدهد كه ۳۰ درصد از انرژی موجود در یك نوع خاص از مولكول آهن جذب كننده نور به روشی كه قبلاً ناشناخته بود، ناپدید می شود. پژوهشگران امیدوارند با كنترل این مساله بتوانند با استفاده از این سلول خورشیدی مبتنی بر آهن، به پیشرفت سلول های خورشیدی كارآمدتر كمك كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، خورشید منبع نامحدودی از انرژی خالص و تجدیدپذیر است. با وجود این، ساختن قطعات در محلول های سلول خورشیدی امروزی مبتنی بر سیلیكون نیاز به انرژی زیادی دارد و خیلی از عناصر سلول های خورشیدی جدید نادر یا سمی هستند.
بدین سبب پژوهشگران در دانشگاه “لوند” آغاز به تولید محلول های جایگزین سلول های خورشیدی مبتنی بر آهن كردند. بعنوان قسمتی از این تحقیق، یك تیم تحقیقاتی بین المللی اخیراً یك آزمایش لیزر الكترون آزاد را در استنفورد ایالات متحده انجام داده اند تا بررسی نمایند كه چگونه مولكول های آهن جذب كننده نور الكترون ها را به وضعیتی كه از آن انرژی گرفته می شود، منتقل می كنند.
“جنس اولیگ”(Jens Uhlig) پژوهشگر شیمی “دانشگاه لوند” اظهار داشت: مطالعات ما نشان داده است كه در یك سوم موارد، الكترون به اندازه كافی در بلندمدت در یك موقعیت قرار نمی گیرد كه ما بتوانیم انرژی آنرا استخراج نماییم و انرژی خیلی سریع در كانال قبلی ناشناخته ناپدید می شود. اگر ما بتوانیم راهی برای استخراج انرژی از تمام مولكول ها پیدا نماییم، بازده این سلول های خورشیدی مبتنی بر آهن یا كاتالیزورهای فعال شده با نور به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
طبق گفته پژوهشگران این مطالعه از اهمیت فوق العاده ای برخوردارست چونكه آنها توانستند مواد پایدار و مقیاس پذیری را پیدا كنند كه می تواند جایگزین یا مكمل راهكارهای سلول خورشیدی امروزی مبتنی بر سیلیكون شوند.
جنس اولیگ طی این مطالعه دریافت آهن كه یك منبع فراوان در پوسته زمین است، می تواند چاره خوبی برای این مشكل باشد.
وی در اختتام اظهار داشت: كشف در ارتباط با این سلول های خورشیدی جدید مبتنی بر آهن بسیار هیجان انگیز است و امیدواریم این كشف، دانش مهمی در مورد چگونگی دستیابی به چالش جهانی انرژی كه با آن روبرو می باشیم، در اختیار افراد قرار دهد.

منبع: