در نمایشگاه فناوری رسانه؛ سامانه های بومی در حوزه ارتباطات ماهواره ای ارائه شد

روش سئو: سامانه های بومی در حوزه ارتباطات ماهواره ای و رادیویی در نمایشگاه فناوری رسانه به معرض نمایش گذاشته شد.
به گزارش روش سئو به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همزمان با شانزدهین اجلاس سراسری فناوری رسانه، نمایشگاه آن نیز برگزار و دستاوردهای گروه های ارتباطات ماهواره ای و ارتباطات رادیویی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به معرض نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه به منظور فراهم آوردن فرصت آشنایی و مذاكره با شركت های تولید كننده محصولات بومی شده، همزمان با شانزدهین اجلاس سراسری فناوری رسانه، با رویكرد ارائه دستاوردهای خودكفایی در محل مركز همایش های سازمان صدا و سیما اجرا شد. دستاوردهای پژوهشی گروه های ارتباطات ماهواره ای و ارتباطات رادیویی پژوهشگاه كه در این این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد، شامل محصولاتی همچون ترانسپوندر باند Ku، تقویت كننده SSPA با راندمان بالا، ایستگاه زمینی ماهواره، دی مالتی پلكسر و مالتی پلكسر باند Ku، نرم افزار طراحی آنتن های رفلكتوری با پترن شكل داده شده (RADS) و سامانه اندازه گیری شدت میدان پرتوهای رادیویی است.

منبع: