یادگیری ماشینی در بین زباله ها!

به گزارش روش سئو یك استارتاپ انگلیسی، یك مدل كامپیوتری مبتنی بر یادگیری ماشینی ابداع كرده تا روش های مدیریت پسماند و تفكیك زباله را بهبود ببخشد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تك كرانچ، یك استارتاپ انگلیسی معروف به “گری پاروت” (Greyparrot) می خواهد مدیریت پسماند را بهبود ببخشد. این شركت، از بینش كامپیوتری بهره برده تا مدیریت پسماند را به صورت كارآمدتر و در مراحل متفاوتی انجام دهد.
گری پاروت، فناوری یادگیری ماشینی را با تصاویری از انواع متفاوت زباله به كار گرفته تا یك مدل كامپیوتری را برای تشخیص شیشه، كاغذ، مقوا، روزنامه، قوطی ها و پلاستیك های گوناگون آموزش دهد. این شركت، از یك دوربین ساده استفاده می نماید كه با كامپیوتر ادغام شده و می تواند نوع زباله را در كسری از ثانیه شناسایی كند.

این نوع از فناوری می تواند در موارد گوناگونی به كار برود، اما به نظر می آید نقش آن در كارخانه های مدیریت پسماند، بسیار امیدواركننده است. كارخانه های مدیریت پسماند معمولا برای طبقه بندی زباله ها، ماشین های بسیاری را به كار می برند كه زباله های كوچك و بزرگ، فلزات و زباله ها را از هم تفكیك می كنند؛ اما خیلی از این ماشین ها در مراحل پایانی فرایند تفكیك، به نیروی انسانی نیاز دارند.
از آنجائیكه با چنین روش هایی نمی توان زباله ها را با دقت صد در صد جدا كرد، انسان ها مجبور هستند كه تا حد امكان به زباله ها نزدیك شوند. كارخانه های مدیریت پسماند معمولا برای انتقال زباله ها، لوله های بزرگی را به كار می برند؛ اما این لوله ها در خیلی از موارد، از ایمنی كافی برخوردار نیستند.
گری پاروت تلاش می كند با تكنولوژی جدید خود، گامی در بهبود این فرایند بردارد. این مدل مبتنی بر یادگیری ماشینی می تواند زباله ها را ارزیابی كند و اجسامی را كه می توانند به بروز مشكل منجر شوند، تشخیص دهد. در كنار این مدل، از یك ربات هم استفاده می شود تا زباله های غیر ایمن را به صورت خودكار تفكیك كند.

استارتاپ گری پاروت هم اكنون، تكنولوژی جدید خویش را در انگلستان و كره جنوبی آزمایش می كند و می خواهد در آینده استفاده از آنرا گسترش دهد.