مصوبه كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیك؛ احراز هویت بیومتریك با كارت هوشمند ملی ممكن می شود

به گزارش روش سئو دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از برگزاری چهارمین جلسه كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیك آگاهی داد و اظهار داشت: برمبنای یكی از مصوبات، احراز هویت بیومتریك با كارت هوشمند ممكن می شود.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، رضا باقری اصل در توئیتر نوشت: «چهارمین جلسه كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیك اجرا شد.
این جلسه مصوبات زیر را به دنبال داشت:
۱ـ ارائه سرویس سامانه اعلام متوفیان برای خدمات مالی، بانكی، بیمه ای و بعضی از خدمات پركاربرد
۲ـ ایجاد پایلوت احراز هویت بیومتریك با كارت هوشمند ملی برای كاربران خدمات موبایل و پست
۳ـ ارائه سرویس برخط (آنلاین) اعلام انحلال شركت ها
۴ـ پیگیری سرویس الكترونیكی محل اقامت اشخاص»
باقری اصل افزود: در جلسه كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیك، جواد جاویدنیا معاون دادستان كل كشور بعنوان نماینده قوه قضائیه و دكتر محرمیان بعنوان نماینده بانك مركزی، به این كارگروه اضافه شدند.

منبع: