روند پشتیبانی از گیاهخواری در دانشگاه های انگلیس ادامه دارد

به گزارش روش سئو این روزها دانشگاه های انگلیس به سمت و سویی می روند كه كمتر از غذاهای گوشتی استفاده كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از گاردین، دانشگاه های این كشور در حال حذف گوشت از منوهای غذایی خود هستند چونكه تعداد افراد گیاهخوار و خام گیاه خوار در بین دانشجویان و پرسنل دانشجویان در حال افزایش می باشد.
در سال جاری، بیشتر كافه های دانشگاهی انگلیس غذاهای گیاهی را جایگزین غذاهای گوشتی خود كرده اند كه منحصر به افراد گیاهخوار و خام گیاهخوار است.
این در شرایطی است كه سازمان های گیاهخواری فشار زیای را به دانشگاه ها وارد می كنند تا در تهیه غذاهای خود از گوشت مصرف نكنند.
الان محوریت غذاخوری های اغلب دانشگاه های انگلیس بر مبنای غذاهای گیاهی است.
در این راستا چندی قبل دانشگاه كمبریج گوشت را از منوی غذایی سلف دانشگاه حذف نمود.

سازمان “Tuco” اعلام نموده كه افزایش تعداد گیاهخواران در بین دانشجویان و پرسنل دانشگاهی به یك رویه تبدیل گشته و تخمین زده می شود كه تعداد دانشجویان خام گیاه خوار امسال بیشتر از چهار برابر شده است.
در بعضی از سلف های دانشگاهی روند حذف گوشت در حال پیگیری است. به نحوی كه دانشگاه كمبریج بعنوان پرچم دار این چالش، سبب شد انتشار گاز كربن ۳۳ درصد كاهش پیدا كند.
دانشگاه لندن هم در سال تحصیلی جدید فروش محصولات گوشتی و آب در بطری را ممنوع اعلام نموده است.