با تلاش پژوهشگران اتریشی صورت می گیرد شناسایی خودرو های آلاینده هوا با یك سنسور

روش سئو: پژوهشگران اتریشی نوعی سنسور ابداع نموده اند كه می تواند خودرو های آلاینده هوا را شناسایی كند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، هم اكنون، ابزار بسیاری وجود دارند كه می توانند وسایل نقلیه ای كه سرعت آنها بیش از اندازه بالاست و یا بیش از اندازه سر و صدا می كنند، تشخیص دهند. دانشمندان “دانشگاه صنعتی گراتس” (TU Graz) اتریش، یك سنسور خودكار ابداع نموده اند كه می تواند خودرو های آلاینده هوا را شناسایی كند.
این سنسور، از دو دندانه تشكیل شده كه طوری تنظیم شده اند تا با استفاده از پالس های لیزر، به لرزش درآیند. زمانی كه ذرات هوا به اگزوز خودرو وارد می شوند و از میان این دندانه ها عبور می كنند، لرزش ناشی از پالس های لیزر، آنها را تحریك می كند و هركدام از آنها یك سیگنال قابل شنیدن را تولید می كنند.
هرچه تعداد ذرات وارد شده بیشتر باشد، صدایی كه اگزوز تولید می كند، بلندتر خواهد بود. اگر این سنسور، با دوربین مخصوص ثبت پلاك خودرو ها ادغام شود، كاربران می توانند خودرو های شخصی، كامیون ها یا موتورسیكلت هایی كه بیش از اندازه مجاز آلودگی تولید می كنند، تشخیص دهند.
سازندگان این سنسور امیدوارند كه فناوری آنها تا آخر سال ۲۰۲۲ برای تولید آماده باشد و در كنار جاده های شهرهایی مانند میلان، پراگ و كراكوف در لهستان نصب شوند.
“الكساندر برگمن”(Alexander Bergmann)، سرپرست “موسسه سیستم های سنسور الكترونیك”(IES) در دانشگاه گراتس اظهار داشت: ما می خواهیم میزان آلودگی انتشار یافته در شهرها را در شرایط واقعی كنترل نماییم. هدف ما این است كه نتایج بررسی خودرا برای تعیین سطح آلودگی كه هر وسیله نقلیه ایجاد می كند، به كار ببریم.

منبع: