معاون فنی شركت ارتباطات زیرساخت انتخاب شد

به گزارش روش سئو سرپرست معاونت فنی مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت با حكم معاون وزیر ارتباطات انتخاب شد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، در حكمی از جانب حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت، سهراب آغ بیات سرپرست معاونت فنی شركت ارتباطات زیرساخت شد. سهراب آغ بیات دارای مدرك كارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیركبیر است كه ریاست اداره مدیریت سرویس مركز سوئیچ بین شهری ICT تهران و مدیركل امور مشتریان و واگذاری مدارات این شركت را در كارنامه خود دارد. وی هم اكنون مدیركل كنترل و هماهنگی پایش در معاونت فنی شركت ارتباطات زیرساخت است كه با حفظ سمت، بعنوان سرپرست معاونت فنی این شركت هم انتخاب شد.