یك مقام مسئول خبر داد: دلیل افت كیفیت اینترنت كاربران در داخل كشور

به گزارش روش سئو نایب رییس هیئت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت با تأیید افت محسوس سرعت و كیفیت اینترنت در داخل كشور اظهار داشت: قطعی دو مسیر انتقال فیبر نوری در اروپا از صبح امروز سبب این مشكل شده است.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، سجاد بنابی در توئیتر نوشت پیرو قطعی دو مسیر انتقال فیبر نوری در اروپا، اختلال گسترده ای بین ساعت ۴۳ دقیقه بامدادان و ساعت ۲ بامدادان امروز به وجود آمد. وی اظهار داشت: این مساله موجب افت محسوس سرعت و كیفیت اینترنت بیشتر كاربران داخل كشور شده است. بنابی تاكید كرد: با عنایت به بررسی های به عمل آمده، هیچ گونه حمله یا خرابی عمدی در شبكه ارتباطی كشور شناسایی نشده است.