نشست كارگروه طیف رگولاتوری های جنوب آسیا و اقیانوسیه انجام شد

روش سئو: نشست كارگروه طیف شورای رگولاتوری های جنوب آسیا و اقیانوسیه با حضور نمایندگان ۸ كشور در تهران اجرا شد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، نشست كارگروه طیف شورای رگولاتوری های جنوب آسیا و اقیانوسیه (SATRC) با حضور نمایندگان كشورهای ایران، افغانستان، بنگلادش، بوتان، پاكستان، هندوستان، مالدیو و نپال به مدت دو روز در تهران اجرا شد. در این جلسه ارزیابی شیوه های فعلی در مدیریت طیف فركانس و توسعه نقشه راه طیف، هماهنگی فركانسی بین مرزی و انعقاد موافقتنامه، شناسائی باندهای فركانسی جدید برای اینترنت اشیاء، بررسی وضع موجود و آینده باند فركانسی ۷۰۰ MHz و باندهای سفید تلویزیونی TVWS در جهان و … مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. با عنایت به ظهور تكنولوژی های جدید نظیر نسل پنجم ارتباطی (۵G ) و همین طور اینترنت اشیاء (IoT ) نیازمندیهای كشور در این عرصه، ضرورت بررسی و بازبینی مجدد طیف فركانسی برای مدیریت بهینه و استفاده حداكثری از طیف فركانسی روز به روز بیشتر می شود. بدین جهت در نشست كارگروه طیف شورای رگولاتوری های جنوب آسیا و اقیانوسیه (SATRC) سمیناری با عنوان« بررسی وضع موجود و آینده باند فركانسی ۷۰۰ MHz و باندهای سفید تلویزیونی TVWS در جهان» توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد. در این سمینار كه توسط گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار پژوهشكده فناوری ارتباطات مركز تحقیقات مخابرات ایران ارائه شد، سوژه باند فركانسی ۷۰۰ MHz و باندهای سفید تلویزیونی TVWS در جهان مورد بررسی قرار گرفت. همین طور به موضوعاتی نظیر نیازمندی های موبایل پهن باند، اثرات موبایل پهن باند، طرح باند ۷۰۰ MHz، اقدامات سایر كشورها در این خصوص، مزایای به كارگیری باند ۷۰۰ MHz و استفاده از آن برای LTE، اهمیت به كارگیری آن در كاربردهایIMT، میزان بازار باند ۷۰۰ MHz و باندهای سفید تلویزیونی پرداخته شد. رویكرد رگولاتورهای مطرح و پیشرو جهانی نظیر FCC و Ofcom نیز در این خصوص بررسی و نتایج آن در این جلسه بین المللی ارائه شد.

منبع: