ارتباط تلفنی مشتركان ۵ مركز مخابراتی مبتلا به اختلال می شود

به گزارش روش سئو ارتباط تلفنی مشتركان تهرانی در ۵ مركز مخابراتی به مدت ۳ روز مبتلا به اختلال می شود.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، عملیات كابل برگردان با هدف توسعه شبكه كابل در مراكز مخابرات شهید مفتح، شهید جعفری، شهید بختیاری و حافظ از امروز ۱۱ اردیبهشت ماه و در در مركز مخابرات شهید رجایی از ۱۴ اردیبهشت شروع می شود. با اجرای عملیات مذكور ارتباط تلفنی مشتركان در مركز مخابرات شهید مفتح با پیش شماره های ۲۲۸۴ الی ۲۲۸۹، ۲۶۷۰، ۲۶۷۱ و ۲۶۶۴ در محدوده خیابان های كلاهدوزان، زمردكار و قبادیان غربی و شرقی و در مركز مخابرات شهید جعفری با پیش شماره های ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۶۷۰، ۲۶۸۰ و ۲۲۴۰ الی ۲۲۴۳ در محدوده خیابان های احمدپور، شهید مفیدی و زندان اوین به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه می باشد. همینطور با اجرای عملیات كابل برگردان ارتباط تلفنی در مركز مخابرات شهید بختیاری و حافظ از ساعت ۲۴ امشب به مدت ۶ ساعت مبتلا به اختلال می شود. در ادامه عملیات توسعه شبكه كابل، از ۱۴ اردیبهشت ماه جاری هم ارتباط تلفنی مشتركان در مركز مخابرات شهید رجایی با پیش شماره های ۸۶۰۳، ۸۸۸۰، ۸۸۳۸، ۸۸۸۵، ۸۸۸۹، ۸۸۴۹، ۸۸۹۰، ۸۸۹۴ در محدوده فاطمی، زرتشت، ولیعصر (عج)، جویبار به مدت ۳ روز با اختلال همراه می باشد.