سیستم آتش نشانی جدید فضایی ابداع شد اطفاء حریق با مكش

به گزارش روش سئو خاموش كننده آتش موسوم به ˮVEMˮ كه جهت استفاده در فضاپیماها و دیگر محیط های خاص طراحی شده است، طرز كار جالبی دارد و به جای اینكه مثل نمونه های موجود با دمیدن یك ماده، آتش را مهار كند، این كار را با بلعیدن آتش انجام می دهد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، گروه مهندسی مكانیك در دانشگاه فناوری “تویوهاشی”(Toyohashi) یك دستگاه آتش نشان جهت استفاده در فضاپیماها ساخته است.
این دستگاه “روش خاموش كردن در خلاء”(VEM) نام دارد كه به جای پاشش مواد خاموش كننده به سمت آتش، شعله های آتش و مواد در حال سوختن را می مكد و به یك مخزن خلاء می برد، جایی كه آتش و مواد مشتعل در آن به راحتی خفه شده و خاموش می شوند.
آتش یكی از موارد اضطراری و ترسناكی است كه می تواند باعث انفجار یك فضاپیما، زیردریایی و یا دیگر محیط های محصور و خاص شود.
این در شرایطی است كه هرچه ایجاد آتش در چنین محیط هایی ساده است، مبارزه با آن نه تنها به علت گرما و دود حاصل بلكه به علت اینكه عوامل خاموش كننده می توانند تقریباً به همان اندازه در یك فضای محصور خطرناك باشند، بسیار دشوار است.
بنابراین است كه تیم های آتش نشانی در زیردریایی ها و ایستگاه فضایی بین المللی پیش از برخورد با آتش باید ماسك های اكسیژن بگذارند. حتی اگر عامل خاموش كننده در حال استفاده كربن دی اكسید باشد كه بی خطر است، باز هم خدمه بدون دستگاه تنفس امكان دارد گرفتار خفگی شوند. حتی استفاده از آب هم در یك محیط بی وزن می تواند خطرناك باشد.

“VEM” با همكاری با دانشگاه های هوكایدو و شینشو توسعه داده شده است و با معكوس كردن كاركرد خاموش كننده ها با آتش برخورد می كند.
این روش نه تنها سبب كاهش مخاطرات تنفسی می شود، بلكه سبب كاهش زمان واكنش هم می شود، چون كه نیاز به گذاشتن ماسك های اكسیژن را در هنگام آتش سوزی از بین می برد.
“VEM” با استفاده از یك سیستم مكش كار می كند تا شعله یا مواد احتراق را به یك اتاق خلاء بكشاند. در آنجا با كمبود هوا مواجه می شوند و بدون به جا گذاشتن آلودگی محیط زیست خاموش می شوند.
به قول “یوجی ناكامورا” سرپرست این تحقیق، “VEM” در مفهوم ساده است و یك نسخه آزمایشی هم اكنون توسعه یافته است كه از یك خلأ كنترل شده تحت نظارت دقیق برای ارزیابی اهداف استفاده می نماید.
این سیستم هنوز به تأیید هیچیك از آژانس های فضایی نرسیده است، اما تیم سازنده می گوید در برنامه های مختلفی قابل استفاده می باشد.
این سیستم آتش را بدون برجا گذاشتن آلودگی خاموش می كند و سبب می شود صدمه محیطی به پایین ترین میزان ممكن برسد.
این تحقیق در مجله “فناوری آتش”(Fire Technology) انتشار یافته است.