توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس؛ نقشه های پهنه بندی و تجزیه و تحلیل سیل استان گلستان بررسی گردید

به گزارش روش سئو گروه سنجش از دور و جی آی اس دانشگاه تربیت مدرس در جهت انجام رسالت دانشگاهیان و عرضه علل وقوع سیل در استان گلستان، نقشه های پهنه بندی و تجزیه و تحلیل سیل این استان را بررسی كرد.

به گزارش روش سئو به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تربیت مدرس نقشه های پهنه بندی و تجزیه و تحلیل سیل استان گلستان در ایام ۳ و ۱۳ فروردین سال جاری را با استفاده از اطلاعات مكانی و تصاویر راداری و اپتیكال ماهواره های ۱ Sentinel ۲، Sentinel سازمان فضایی اروپا و همینطور ماهواره لندست ۸ سازمان فضایی آمریكا تهیه كرد.

محمد شریفی كیا مدیر گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: بررسی عرصه های تحت سیلاب گلستان، الگوی شبكه زهكشی منطقه و همینطور بررسی نقشه ناهمواری سطح مستخرج از مدل رقومی راداری (در پایین دست مسیر فعلی گرگان رود یك رودخانه تقریباً مسدود قرار دارد) موید انباشت بر افراشته شدن بستر و تغییر مسیر سیلاب به شمال سیمین شهر شده است، موضوعی كه می تواند یكی از علل انتقال سیلاب به گمیشان باشد.