تشخیص اختلال استرس سپس لطمه روانی تنها با یك آزمایش خون!

روش سئو: پژوهشگران آمریكایی سپس یك دهه حالا یك روش آزمایش خون كه توسط آن بتوان بیماران در معرض خطر ˮاختلال استرس سپس لطمه روانیˮ را شناسایی كرد، توسعه داده اند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، پژوهشگران “دانشكده پزشكی دانشگاه ایندیانا”(Indiana University School of Medicine) ایالات متحده آمریكا یك دهه است كه بر روی توسعه یك روش آزمایش خون كه توسط آن بتوانند “اختلال استرسی سپس لطمه روانی”(PTSD) را تشخیص دهند، تلاش می كنند و الان سپس گذشت سالها موفق به توسعه آزمایش خون مبتنی بر شاخص زیستی ژنتیكی شده اند.
اختلال استرسی سپس لطمه روانی یا اختلال تنش زای سپس رویداد(Posttraumatic stress disorder) یا (PTSD)، نشانگان یا سندرمی است كه سپس مشاهده، تجربهٔ مستقیم یا شنیدن یك عامل استرس زا و لطمه زای شدید روی می دهد كه می تواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یك سانحه جدی منجر شود.
با این آزمایش خون پزشكان می توانند افرادی را كه در معرض خطر اختلال استرسی سپس لطمه روانی قرار دارند، شناسایی كنند.
پژوهشگران طی این مطالعه بر روی ارتباط میان شاخص های زیستی مبتنی بر خون و احساسات ذهنی و استرس روانی متمركز شده بودند. در مطالعه اخیر پژوهشگران كهنه سربازان مبتلا به اختلال استرسی سپس لطمه روانی را مورد آزمایش قرار دادند.
در نهایت پژوهشگران موفق به شناسایی ۲۸۵ شاخص زیستی خاص در خون شدند كه این شاخص ها با اختلال استرسی سپس لطمه روانی مرتبط بود. بیشتر از ۲۶۹ ژن مختلف دیگر در رابطه با آن شاخص های زیستی باز شناسایی شدند.
آزمایش خون مذكور اگر با موفقیت مورد استفاده بالینی قرار گیرد، می تواند كمك بسیار بزرگی به بیماران و پزشكان كند برای اینكه پزشكان توسط آن می توانند شدت اختلال استرسی سپس لطمه روانی بیماران را بسنجند.
یافته های این مطالعه در مجله “Molecular Psychiatry” منتشر گردید.