ترامپ: توسعه هوش مصنوعی در اولویت باشد

روش سئو: رئیس جمهور آمریكا طی دستوری سند اجرایی اولویت توسعه هوش مصنوعی را ابلاغ نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا با امضای یك رهنمود به همه آژانس های فدرال دستور داد تا تحقیق و توسعه در حوزه هوش مصنوعی را در اولویت قرار دهند.
این دستورالعمل جدید می تواند منجر به پیدایش یك بخش جدید در زمینه هوش مصنوعی در دولت آمریكا شود، چونكه این فناوری همه چیز را از مراقبت های بهداشتی گرفته تا مسائل نظامی در برمی گیرد.
دستورالعمل دونالد ترامپ موسوم به “American AI Initiative” مؤسسات فدرال را هدایت می كند تا تحقیق و توسعه هوش مصنوعی را در اولویت خود قرار دهند، اما هیچ بودجه اختصاصی برای این هدف را اعلام نكرده است.
این رهنمود همین طور شامل دستور به افزایش تلاش ها برای آموزش كارگران آمریكایی با استفاده از تلفیقی از برنامه های تدوین شده توسط شورای ملی كارگران آمریكایی و كمك های هوش مصنوعی از جانب سازمان های فدرال است.
علاوه بر این ها، این دستورالعمل همین طور دولت را مكلف می كند تا دسترسی به فضای ابری و به اشتراك گذاری داده ها برای توسعه سیستم های جدید هوش مصنوعی را بهبود بخشد.
این دستورالعمل اجرایی به دنبال نگرانی های رو به رشد در مورد فشار چین برای تبدیل شدن به یك ابرقدرت جهانی در حوزه هوش مصنوعی و تهدید از دست رفتن مشاغل در عصر اتوماسیون تدوین شده است.
دولت همین طور از شعبه های فدرال خود خواست تا یك چارچوب قانونی برای هوش مصنوعی را در بخش های صنعتی احداث كنند. این به رغم تضمین های گذشته دولت ترامپ به شركت های فناوری بزرگ است كه قول دوری دولت از این زمینه را داده بود.