دانشمندان انگلیسی: میكروپلاستیك ها، صدف های دریایی را از بین می برند

روش سئو: پژوهش جدید دانشمندان انگلیسی نشان داده است آلودگی ناشی از میكروپلاستیك ها می تواند صدف ها را ضعیف كند و از بین ببرد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، گروه های پژوهشی بسیاری در سال های اخیر با الهام از الیافی كه صدف های سیاه برای چسبیدن به صخره از آنها استفاده می نمایند، چسب های ضد آب گوناگونی ابداع نموده اند اما حتی امكان دارد صدف های سیاه هم به خاطر آلودگی دریایی ناشی از میكروپلاستیك، قدرت چسبندگی به صخره را از دست بدهند.
صدف های سیاه به جای استفاده از چسب زیستی مایع، پروتئین هایی را از خود ترشح می كنند كه به صورت الیاف محكمی موسوم به “رشته های بایسال” (byssal threads) تبدیل می شوند. شبكه های شكل گرفته با این الیاف، به صدف های سیاه كمك می كنند به سطوح زیر آب متصل شوند.
دانشمندان “دانشگاه آنگلیا راسكین”(ARU) انگلستان به سرپرستی دكتر “دنیل گرین”(Dannielle Green)، تأثیر ضایعات پلاستیكی كوچك را بر این الیاف بررسی كردند.
این گروه پژوهشی كه در آزمایشگاه دریایی “پورتافری”(Portaferry) كار می كنند، گروهی از صدف ها را به شكل نوبتی و در یك دوره ۵۲ روزه در معرض دوزهایی از میكروپلاستیك غیرقابل تجزیه پلی اتیلن قرار دادند.
سپس آزمایش متوالی صدف ها مشخص شد كه این موجودات نسبت به یك گروه كنترل شده كه در معرض میكروپلاستیك ها قرار نگرفته بودند، رشته های بایسال كمتری تولید می كنند و این موضوع، نیروی عمودی لازم صدف ها را تا ۵۰ درصد می كاهد.

دانشمندان سپس تحلیل پروتئین های موجود در مایع بدن صدف ها كه برای آنها مانند خون است، دریافتند قرار گرفتن در معرض میكروپلاستیك ها، علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن متابولیسم بدن صدف ها، نوعی واكنش قوی ایمنی در آنها به وجود می آورد و سبب می شود الیاف كمتری ترشح كنند.
گرین در این باره اظهار داشت: رشته های بایسال به صدف ها در زاد و ولد كمك می كنند و عضلات آنها را در مقابل شكارچیان محكم می سازند. كاهش این رشته ها علاوه بر كاهش زاد و ولد، تأثیر بسیاری بر تنوع زیستی این موجودات خواهد داشت برای اینكه ضعف عضلات سبب می شود موج یا جزر و مد به راحتی آنها را از صخره جدا كند.
این پژوهش، در مجله “Environmental Pollution” به چاپ رسید.