جلیقه ای كه از برخورد كاركنان آمازون با ربات ها جلوگیری می كند

روش سئو: شركت آمازون یك جلیقه مخصوص برای كارمندان خود ابداع كرده است كه به ربات ها اجازه می دهد تا حضور انسان ها را در اطراف خود تشخیص دهند و با آنها برخورد نكنند.

به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، احتمالا می دانید كه شركت آمازون از تعداد زیادی از ربات ها در انبار كالاهای خود استفاده می نماید. این ربات ها در طول روز برخوردهای زیادی با كاركنان پیدا می كنند كه گاهی موجب لطمه به كاركنان میگردد.

اكنون شركت آمازون برای كمك به بهبود ایمنی كاركنان در هنگام برخورد با سیستم های خودكار و ربات ها در انبارهای خود مبادرت به ابداع یك جلیقه برای ربات ها كرده است كه ربات را متوجه حضور یك انسان در اطراف خود می كند تا از هر نوع برخوردی جلوگیری شود.

این به اصطلاح جلیقه در حقیقت یك جفت بند متصل به كمربند است كه به ربات آگهی می دهد یك انسان در حال نزدیك شدن است تا از هر برخورد احتمالی جلوگیری كند.

شیوه كار این جلیقه این است كه كاركنان را به حسگرهایی مجهز می كند كه می توانند با سیستم های رباتیك ارتباط برقرار كنند.

با استفاده از این جلیقه، ربات ها می توانند حضور انسان را شناسایی و رفتارهای خودرا تنظیم كند. ربات ها در هنگام مواجهه با پیغام جلیقه به مرور سرعت خودرا كم می كنند و از انسان ها دور می شوند.

مزیت این فناوری این است كه ربات ها در هنگام همراه شدن با انسان ها به كار خود ادامه می دهند و نیازی به توقف فعالیت آنها نیست.

آمازون سپس آن كه تصادف یك ربات با كاركنان در یكی از انبارهای شركت منجر به بستری شدن ۲۴ كارگر شد، به فكر توسعه چنین سیستمی افتاد.