عكس روز ناسا؛ تصویر مكان دقیق فرود اینسایت

به گزارش روش سئو ناسا به تازگی تصویری منتشر نموده كه در آن محل فرود كاوشگر ˮاینسایتˮ مشخص است.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا، كاوشگر “اینسایت” كه روز دوشنبه بعد از پرواز هفت ماهه در فضا روی مریخ فرود آمد، اولین تصویر را در لحظه فرود به زمین فرستاد. این تصویر، محل فرود “اینسایت” را در سطح مریخ نشان داده است.
“اینسایت” یك فضاپیمای رباتیك سطح نشین مریخ است كه مقرر است برای نخستین بار نقشه درونی مریخ را تهیه نماید. این فضاپیما در ساعت ۱۱: ۰۵ به وقت محلی ۵ مه ۲۰۱۸ از كالیفرنیا به فضا پرتاب شد و دوشنبه هم بر روی سطح مریخ فرود آمد و ماموریتش را برای جمع آوری اطلاعات آغاز كرد.

محل فرود اینسایت، “هامونه الیسیوم”(Elysium Planitia) دومین منطقه بزرگ آتشفشانی در مریخ در نظر گرفته شده كه در آنجا با به كار انداختن یك حسگر و یك پروب دما و همینطور انجام آزمایش علمی رادیویی برنامه مطالعه ساختار داخلی مریخ صورت خواهد گرفت. “اینسایت” ظرفیت حمل ۵۰ كیلوگرم بار مفید را دارد و این دفعه شامل تجهیزات علمی همچون لرزه سنج، جعبه سنسور بار، دوربین ها، سامانه نصب تجهیزات و پس بازتابگر لیزری (Retroreflector) است. هدف این فرودگر در این سفر ۶ ماهه، بررسی پوسته و قسمت های داخلی مریخ برای درك شكل گیری و تكامل این سیاره است.