وزیر ارتباطات خبر داد؛ مصرف محتوای آنلاین بومی افزایش پیدا كرد، رشد ۲ و سه دهم برابری در ۳ماه

روش سئو: وزیر ارتباطات از افزایش رشد مصرف محتوای آنلاین بومی نسبت به سه ماهه گذشته اطلاع داد و اظهار داشت: میزان تبادل ترافیك اطلاعات داخلی در تهران از ۳۰۳ گیگابیت در خردادماه به ۷۲۴ گیگابیت رسیده است.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توئیتر خود نوشت: با وجود موانع جدی برای نوپاها، نشانگر مركز ملی تبادل ترافیك شبكه ملی اطلاعات در تهران، دیشب از عدد ۷۲۴ گیگابیت بر ثانیه گذشت. وی اظهار داشت: سال ۹۵ این میزان تبادل ترافیك در شبكه ملی اطلاعات، ۸ گیگابیت برثانیه و سوم خردادماه امسال ۳۰۳ گیگابیت بود. وزیر ارتباطات اضافه كرد: رشد مصرف محتوای بومی و استقبال از خدمات ایرانی چشمگیر است.