نتایج یك بررسی علمی نشان داد؛ هوش مصنوعی تا ۱۰سال دیگر مشاغل را تسخیر می كند

روش سئو: نتایج یك بررسی علمی نشان داده است تا سال ۲۰۲۸ در اكثریت مشاغل موجود در جهان به صورت گسترده از هوش مصنوعی و فناوری های در رابطه با آن استفاده می گردد.

به گزارش روش سئو به نقل از وی تری، بر مبنای پژوهشی كه با استفاده از گفتگو با صاحبان مشاغل برتر در كشورهای توسعه یافته جهان صورت گرفته، یك سوم از این افراد گفته اند تردیدی ندارند كه هوش مصنوعی تا ده سال دیگر به بازیگری عمده در حوزه كسب و كار مبدل می گردد.
علاوه بر این، یك پنجم پاسخ دهندگان گفته اند انتظار دارند استفاده حرفه ای از خدمات واقعیت مجازی و دوركاری در خودروهای شخصی هم طی این مدت به یك پدیده غالب در دنیا مبدل شود.
آنان می گویند تبدیل خودروهای امروزی به خودروهای خودران سبب خواهد شد تا افراد به جای رانندگی بتوانند وقت خویش را به كارهای دیگری مانند مطالعه یا پیشبرد امور حرفه ای و شغلی اختصاص دهند.
تحقیق یادشده كه توسط موسسه TomTom Telematics صورت گرفته نشان داده است ۳۲ درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند همراه شدن شركت های تجاری و صاحبان مشاغل مختلف با این تغییرات شگرف و عمیق دشوار است و آنان باید بدین منظور به شدت تلاش كنند.
نیمی از این پاسخ دهندگان هم گفته اند اگر افراد حرفه ای نتوانند خویش را با شرایط جدید سازگار كنند از گردونه رقابت حرفه ای كنار گذاشته می شوند.
بر همین اساس شركت های تجاری باید تلاش كنند تا فرایندهای خویش را بر اساس راهكارهای جدید و دستاوردهای شگرف دنیای فناوری طراحی نمایند و خویش را با آنها سازگار كنند.