با نرخ صحت ۸۳ درصد؛ شناسایی خالق نرم افزارها توسط ماشین یادگیری

به گزارش روش سئو یك سیستم ماشین یادگیری تولید شده كه می تواند مبدع یك نرم افزار را شناسایی كند. این سیستم در آزمایش ها با نرخ صحت ۸۳ درصد توانست برنامه نویس نرم افزارها را شناسایی كند.

به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، برنامه نویسان هر یك شیوه خاص خویش را دارند اما نمی توان به راحتی نویسنده یك نرم افزار را شناسایی كرد.
اكنون محققان یك سیستم ماشین یادگیری ابداع نموده اند كه می تواند هویت برنامه نویس را با استفاده از كدمنبع یا كدهای دوتایی شناسایی كند. در این روش یك الگوریتم ساختار كد نویسی برنامه نویس را برپایه نمونه كارهای او شناسایی كند. همینطور با استفاده از این الگوریتم ها خصوصیت های معمول در نمونه كد را می یابد.
در آزمایشی كه با نتایج Code Jam گوگل انجام شد، عملكرد این فناوری حدودا درست بود، اما هنوز بدون ایراد نیست.
در این آزمایش ماشین یادگیری ۸ نمونه كار از ۶۰۰ برنامه نویس را بررسی كرد و توانست مبدع هر برنامه را با نرخ صحت ۸۳ درصد شناسایی كند. این فناوری برای محققان بسیار كارآمد است و می تواند برای شناسایی بدافزار نویسان كارآمد باشد.