با همت گروه تحقیقات رباتیك OpenAI دست رباتیك واقعی تر می شود

به گزارش روش سئو محققان گروه تحقیقات رباتیك ˮOpenAIˮ اخیرا توانستند سیستم رباتیكی را توسعه دهند كه باعث می گردد یك دست رباتیك بتواند قابلیت چرخاندن و حركت دادن یك مكعب را داشته باشد.

به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، گروه تحقیقات رباتیك "OpenAI" اخیرا موفق به توسعه دنیای رباتیك شده اند.
این شركت توانسته دست رباتیكی تولید نماید كه می تواند با استفاده از یك سیستم پیچیده موسوم به "داكتیل"(Dactyl)، اشیاء را جابجا كند.
محققان سیستم شبیه ساز كامپیوتری یك دست رباتیك را به نحوی آموزش دادند كه با استفاده از روش آزمون و خطا، حركات جدیدی را بیاموزد كه مجموعه ای از داده های یك دست رباتیك را شامل شود.
این دست رباتیك نیاز به هیچ گونه دخالتی از جانب انسان ها ندارد.

گرچه كه جابه جا كردن اشیاء یك كار معمولی در زندگی روزمره انسان ها است، ولی این امر هنوز برای ربات ها یك چالش به حساب می آید.
ربات های مدرن امروزی برای انجام وظایف خاصی طراحی شده اند و عموما قادر به استفاده از دستگاه پیچیده ای موسوم به "end effector" نیستند.
"end effector" دستگاهی است كه در انتهای بازوی رباتیك قرار می گیرد و برای برقراری ارتباط با محیط اطراف طراحی شده است.
محققان این پروژه گفتند: ما روشی را تولید كردیم كه بتوان آن را در یك ربات بهره برد.

محققان در ابتدا یك دست شبیه سازی شده در سیستم تولید كردند كه به آن گفته شد كه روش های متفاوتی برای برداشتن یك مكعب را امتحان كند.
هدف از این كار این بود كه تمام ابعاد مكعب نشان داده شود. در هر بعد این مكعب یك حرف متفاوت نوشته شده بود.
هر بار كه این دست مجازی این مكعب را می چرخاند و یك حرف متفاوت را نشان می داد، محققان یك امتیاز مثبت به آن می دادند.
و هر بار كه این دست به اشتباه این مكعب را می چرخاند و حروف تكراری را به نمایش می گذاشت، سیستم یك امتیاز از آن كسر می كرد.

این دست مجازی خود به تنهایی قادر بود بعضی از حركاتی كه انسان انجام می دهد، مانند چرخاندن مكعب را خود انجام دهد.
زمانی كه محققان عملكرد خوب این دست مجازی را دیدند، آن را در یك دست رباتیك اعمال كرده و انتقال دادند.
این دست رباتیك " Shadow Dexterous Hand" نام دارد.
محققان معتقدند این مطالعه می تواند بعنوان مثالی مهم برای الگوریتم های "یادگیری عمیق"(deep learning )باشد.
این ربات می تواند توسط شركت هایی كه به دنبال "خودكارسازی" تجهیزات كار خود هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
نتایج این پژوهش در مقاله 'Dexterous In-Hand Manipulation' منتشر خواهد شد.