با بازسازی نوارهای آسیب دیده ماموریت آپولو ؛ معمای ۴۰ ساله گرمای ناگهانی ماه حل شد

روش سئو: دانشمندان در نهایت توانستند با بازسازی نوارهای صدمه دیده ˮماموریت فضایی ˮآپولوˮ، علت گرمایش عجیب سطح ماه در طول دهه ۱۹۷۰ میلادی را بیابند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تك تایمز، درماموریت های “آپولو ۱۵” و “آپولو ۱۷” كه در سال های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ میلادی بوده است، كاوشگرهایی، گرمای درونی ماه را اندازه گیری كردند تا دریابند كه گرمای درونی ماه، با گرمای درونی زمین برابر است یا خیر؟
تا سال ۱۹۷۷ میلادی، داده های دمایی تكمیل نشده از این كاوشگرها، متعاقبا به مركز فضایی “جانسون” ناسا در “هوستون” انتقال یافت.
دانشمندانی كه این اطلاعات را تجزیه و تحلیل كردند، افزایش دمای اندك و عجیبی را در سطح ماه مشاهده نمودند.
این افزایش دما از سال های ۱۹۷۱ كه ماموریت های “آپولو” آغاز شد، تا سال ۱۹۷۷ اندازه گیری شد و به ثبت رسید.
طی دهه های گذشته، این افزایش دما، محققان را سردرگم كرده است.
محققان نظریات اندكی راجع به این دما داشتند. بعنوان مثال، برخی معتقد بودند كه فعالیت های فضانوردان روی كره ماه باعث این افزایش دما شده است.
برخی دیگر هم معتقد بودند كه تغییر مدار ماه سبب تغییر دما شده است.
آزمایشات تا سال ۱۹۷۷ ادامه داشت ولی تنها نوارهای حاصل از سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴ در مركز اطلاعاتی ناسا محافظت و نگهداری شده است.
این در شرایطی است كه داده های حاصل از سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷، صدمه دیده بودند و هیچگاه محافظت نشده بودند.
نوارهای صدمه دیده، هشت سال قبل بازسازی شدند و گروهی از محققان این نوارها را تجزیه و تحلیل كردند تا پاسخ این سوالات را دریابند.
ازاین رو محققان دریافتند كه علت گرمایش عجیب ماه در طول دهه ۱۹۷۰، “فضانوردان آپولو” بوده است.
بر این اساس، فضانوردان ماموریت “آپولو”، با پیاده روی روی سطح ماه باعث تولید اختلال در سطح ماه شدند و دمای ماه به میزان ۱.۸ تا ۳.۶ درجه فارنهایت افزایش یافت.
“سیچی ناگیهارا” رهبر این مطالعات و استاد دانشگاه فناوری “تگزاس” در لاباك تگزاس اظهار داشت: ممكن است در حین احداث ابزارهایی روی سطح ماه، در روند طبیعی دمای ماه اختلال تولید شود كه نشان داده است این افزایش دما امری طبیعی بوده است.
وی افزود، مهمتر از همه این است كه تجزیه و تحلیل این داده ها نشان می دهد، تابحال هرگونه ماموریت انسانی به ماه، باعث تولید اختلال در محیط طبیعی ماه شده است.
نتایج این مطالعه، به پیشبرد ماموریت های آینده فضایی كمك های شایانی خواهد نمود.
این مطالعه در مجله ” Journal of Geophysical Research” منتشر گردید.