رشد سریع استفاده از واقعیت افزوده در گوشیهای هوشمند

روش سئو: بررسی های كارشناسی نشان داده است استفاده از واقعیت افزوده و برنامه ها و خدمات در رابطه با آن بر روی گوشیهای هوشمند روز به روز در حال افزایش می باشد.

به گزارش روش سئو به نقل از ونچربیت، هم اكنون بیش از ۵۰۰ میلیون وسلیه الكترونیك به خدمات و برنامه های واقعیت افزوده مجهز هستند.
علاوه بر این، بیش از ۲۰۰۰ برنامه واقعیت افزوده جهت استفاده بر روی آیفون و آی پد و ۲۰۰ برنامه واقعیت افزوده برای گوشیهای اندرویدی با استفاده از گوگل پلی در دسترس هستند.
پژوهشگران معتقدند طی سال های آینده افزایش استفاده از برنامه های خلاقانه، مفهومی و ارتباط آفرین به گسترش شدید كاربرد برنامه های واقعیت افزوده طراحی شده برای گوشیهای هوشمند منجر می گردد.
بر اساس آمار انتشار یافته توسط استاتیستا تعداد كل برنامه های واقعیت افزوده عرضه شده در جولای سال ۲۰۰۹ به ۵۰ هزار برنامه هم نمی رسید. اما این رقم در جولای سال ۲۰۱۲ از مرز ۶۰۰ هزار برنامه گذشت. در جولای سال ۲۰۱۴ بیش از یك میلیون و ۲۰۰ هزار برنامه واقعیت افزوده در دسترس قرار گرفت كه سهم بازی های واقعیت افزوده در این میان حدود ۲۰۰ هزار برنامه بود.
روند تولید و استفاده از این برنامه ها در سه سال قبل تسریع شده و در جولای سال ۲۰۱۷ شاهد عرضه بیش از ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار برنامه واقعیت افزوده بوده ایم كه سهم بازی های واقعیت افزوده در این میان بیش از ۶۰۰ هزار واحد بوده است.