توسط سرپرست ریاست جمهوری؛ آخرین مصوبات فضایی دولت سیزدهم ابلاغ گردید

به گزارش روش سئو، مصوبات ششمین جلسه شورایعالی فضایی بعنوان آخرین جلسه این شورا در دولت سیزدهم از جانب سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ گردید.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، محمد مخبر آخرین مصوبات جلسه شورایعالی فضایی را در نامه ای به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمود.
در ششمین جلسه شورایعالی فضایی که اواخر ماه گذشته برگزار شد مواردی به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در (۳) بند به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبات سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن پیشبینی منابع مورد نیاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مکلف است در سال ۱۴۰۳ با رعایت سازوکار تخصیص مقرر در ماده (۳) قانون برنامه و بودجه و متناسب با تحقق منابع درآمدی و مصوبات کمیته تخصیص اعتبار نسبت به تخصیص منابع پیشبینی شده در تمامی ردیف های اعتباری در رابطه با حوزه فضایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حداقل ماهیانه به میزان یک دوازدهم اقدام نماید.
پیرو پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره /۱۷۳۹/۱/ م / خ مورخ ۱۴۰۳.۱.۲۸ در مورد (اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار معادل حداقل بیست همت) از محل منابع صندوق توسعه ملی مقرر شد اثرات عدم تحقق منابع به استحضار رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) برسد تا در صورت اجازه ایشان امسال با مدیریت یکپارچه دبیرخانه شورایعالی فضایی در جهت تحقق برنامه های فعالان این حوزه به هزینه گرفته شود.
همچنین با پیشنهاد معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در خصوص اختصاص هزار میلیارد تومان از محل منابع پیشبینی شده معاونت در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در جهت توسعه شبکه اقتصاد دانش بنیان صنعت فضایی کشور، مقرر شد اعتبار مذکور با رعایت قانون بودجه و مصارف تخصیص یافته در این قانون در جهت طرح های کلیدی با محوریت سازمان فضایی ایران اختصاص پیدا کند.
در آخرین جلسه شورایعالی فضایی مقرر شد به پاس زحمات و حمایت های بی دریغ رئیس جمهور شهید برای شکوفایی صنعت فضایی و بخصوص راه اندازی پایگاه فضایی چابهار، مصوب شد این پایگاه به نام «پایگاه ملی فضایی شهید آیت الله رئیسی» نامگذاری شود.
نظر به چالش های در رابطه با سرمایه های انسانی دانشی و متخصص حوزه فضایی کشور و با عنایت به اقدام کلان تکلیف در سند سیاست ها و برنامه های کلان ده ساله در خصوص تأمین تکمیل و بروزرسانی زیرساختهای جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی دانشی و متخصص مصوب شد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان فضایی ایران و نهادهای ذی ربط ظرف مدت سه ماه «آئین نامه خاص جذب و نگهداشت نیروهای متخصص حوزه فضایی» با رعایت سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط تدوین و بعد از دریافت تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص امکان تأمین اعتبار آن از محل اعتبارات مصوب در بودجه سنواتی جهت طرح و تصویب در مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید.

منبع: